Phím tắt trong Microsoft Surface Hub

Bảng sau chứa các phím tắt dành cho Microsoft Surface Hub.

 Nhấn phím này Để thực hiện điều này
Phím logo Windows
Mở hoặc đóng menu Bắt đầu
Phím logo Windows + A
Mở các tác vụ nhanh
Phím logo Windows + F
Chuyển sang hoặc thoát chế độ toàn màn hình của ứng dụng bạn đang sử dụng
Phím logo Windows + N
Mở thông báo
Phím logo Windows + S
Mở Cortana hoặc tìm kiếm
Phím logo Windows + T
Mở đồng hồ
 Phím logo Windows + W Gửi tới bảng trắng
 Phím logo Windows + X  Hoán đổi thanh bên
 Phím logo Windows + 1  Mở hoặc đóng ngăn gọi trong thanh bên
 Phím logo Windows + 2  Mở hoặc đóng ngăn mọi người trong thanh bên
 Phím logo Windows + 3  Mở hoặc đóng ngăn tin nhắn trong thanh bên
 Phím logo Windows + 4  Mở hoặc đóng ngăn nội dung trong thanh bên
 Phím logo Windows + F6  Di chuyển tiêu điểm bàn phím giữa các thanh bên, thanh trên cùng và thanh dưới cùng
 Phím logo Windows + Shift + F6  Di chuyển tiêu điểm bàn phím giữa các thanh bên, thanh trên cùng và thanh dưới cùng theo hướng ngược lại
 Phím logo Windows + Tab  Chuyển sang Chế độ xem tác vụ
 Phím logo Windows + Backspace  Trở lại
 Phím logo Windows + Dấu cách  Chuyển đổi ngôn ngữ nhập hoặc bàn phím
 Phím logo Windows + Enter  Mở Trình tường thuật
 Phím logo Windows + Dấu cộng (+)  Mở Kính lúp
 Alt trái + Shift trái + Print Screen  Bật hoặc tắt độ tương phản cao
 F10 Bật hoặc tắt tính năng chia sẻ màn hình
Alt + Tab  Chuyển đổi giữa các ứng dụng đang mở
 Alt trái + Shift trái + Num Lock Bật hoặc tắt các Phím Chuột
 Shift phải trong 8 giây Bật hoặc tắt các Phím Lọc
 Shift 5 lần Bật hoặc tắt các Phím Dính
 Num Lock trong 5 giây Bật hoặc tắt các Phím Bật tắt
 Phím logo Windows + Esc
 Kết thúc phiên của bạn

Các phím tắt khác

Thuộc tính

ID Bài viết: 13813 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 2

Phản hồi