Bảng dữ kiện vòng đời Windows

Lần cập nhật cuối: Tháng 1 năm 2016

Mọi sản phẩm Windows đều có vòng đời. Vòng đời bắt đầu khi sản phẩm được phát hành và kết thúc khi sản phẩm không còn được hỗ trợ nữa. Biết những ngày tháng quan trọng trong vòng đời này sẽ giúp bạn đưa ra các quyết định sáng suốt về thời điểm cần nâng cấp hoặc thực hiện các thay đổi khác đối với phần mềm của mình.

Kết thúc hỗ trợ

Kết thúc hỗ trợ đề cập đến ngày tháng khi Microsoft không còn cung cấp bản sửa lỗi tự động, bản cập nhật hoặc hỗ trợ kỹ thuật trực tuyến nữa. Đây chính là thời điểm để đảm bảo rằng bạn đã cài đặt gói dịch vụ hoặc bản cập nhật mới nhất hiện có. Nếu không có hỗ trợ của Microsoft, bạn sẽ không còn nhận được bản cập nhật bảo mật có thể giúp bảo vệ PC khỏi virus có hại, phần mềm gián điệp và phần mềm độc hại khác có thể lấy cắp thông tin cá nhân của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Vòng đời Hỗ trợ của Microsoft.


 Hệ điều hành máy khách Gói dịch vụ hoặc bản cập nhật mới nhất Kết thúc hỗ trợ chính Kết thúc hỗ trợ mở rộng
  Windows XP  Gói Dịch vụ 3 Ngày 14 tháng 4 năm 2009  Ngày 8 tháng 4 năm 2014
  Windows Vista  Gói Dịch vụ 2  Ngày 10 tháng 4 năm 2012  Ngày 11 tháng 4 năm 2017
  Windows 7*  Gói Dịch vụ 1  Ngày 13 tháng 1 năm 2015  Ngày 14 tháng 1 năm 2020
  Windows 8 Windows 8.1 Ngày 9 tháng 1 năm 2018  Ngày 10 tháng 1 năm 2023
Windows 10, được phát hành vào tháng 7 năm 2015** Không Áp dụng   Ngày 13 tháng 10 năm 2020  Ngày 14 tháng 10 năm 2025

Các phiên bản trước của Windows, bao gồm Windows 7 và Windows 8.1, được hỗ trợ có giới hạn khi chạy trên các bộ xử lý và bộ chip mớit từ các nhà sản xuất như Intel, AMD, NVidia và Qualcomm. Để biết thêm thông tin, hãy xem Câu hỏi thường gặp về Vòng đời Hỗ trợ.

* Hỗ trợ cho Windows 7 RTM không có gói dịch vụ đã kết thúc vào ngày 9 tháng 4 năm 2013. Bạn hãy nhớ cài đặt Windows 7 Gói Dịch vụ 1 ngay hôm nay để tiếp tục nhận hỗ trợ và các bản cập nhật.
** Các bản cập nhật được tích lũy, mỗi bản cập nhật được xây dựng dựa trên tất cả các bản cập nhật trước đó. Thiết bị cần phải cài đặt bản cập nhật mới nhất để tiếp tục được hỗ trợ. Bản cập nhật có thể bao gồm các tính năng mới, các sửa lỗi (bảo mật và/hoặc không phải bảo mật) hoặc kết hợp cả hai. Không phải mọi tính năng trong bản cập nhật đều sẽ hoạt động trên tất cả các thiết bị. Thiết bị có thể không nhận được bản cập nhật nếu phần cứng thiết bị không tương thích, thiếu trình điều khiển hiện tại hoặc nếu hết thời gian được Nhà sản xuất Thiết bị Gốc ("OEM") hỗ trợ. Tính khả dụng của các bản cập nhật có thể thay đổi, ví dụ như theo quốc gia, khu vực, kết nối mạng, nhà cung cấp dịch vụ di động (ví dụ: các thiết bị có hỗ trợ di động) hoặc theo các tính năng của phần cứng (bao gồm dung lượng đĩa trống chẳng hạn).

Kết thúc hỗ trợ: câu hỏi và câu trả lời

Điểm khác biệt giữa hỗ trợ chính và hỗ trợ mở rộng là gì?
Tôi nên làm gì khi phiên bản Windows tôi đang sử dụng đến ngày kết thúc hỗ trợ?
Kết thúc hỗ trợ cho Windows XP có ảnh hưởng như thế nào đến công việc của tôi?

Kết thúc bán hàng

Kết thúc bán hàng đề cập đến ngày tháng khi một phiên bản cụ thể của Windows không còn được gửi đến nhà bán lẻ hoặc Nhà sản xuất Thiết bị Gốc (OEM) nữa. Các ví dụ về OEM là Dell và Toshiba—Nhà sản xuất PC thường cài đặt sẵn phần mềm Windows.

Bảng sau cung cấp ngày kết thúc bán hàng cho các hệ điều hành Windows cụ thể.

Hệ điều hành và cập nhật máy kháchNgày khả dụng chungKết thúc bán hàng phần mềm bán lẻ *Kết thúc bán hàng cho PC được cài đặt sẵn Windows
Windows XP Ngày 31 tháng 12 năm 2001 Ngày 30 tháng 6 năm 2008 Ngày 22 tháng 10 năm 2010
Windows Vista Ngày 30 tháng 1 năm 2007 Ngày 22 tháng 10 năm 2010 Ngày 22 tháng 10 năm 2011
Windows 7 Home Basic, Home Premium, Ultimate Ngày 22 tháng 10 năm 2009 Ngày 31 tháng 10 năm 2013 Ngày 31 tháng 10 năm 2014
Windows 7 Professional Ngày 22 tháng 10 năm 2009 Ngày 31 tháng 10 năm 2013 Ngày 31 tháng 10 năm 2016
Windows 8 Ngày 26 tháng 10 năm 2012 Ngày 31 tháng 10 năm 2014 Ngày 30 tháng 6 năm 2016
Windows 8.1 Ngày 18 tháng 10 năm 2013 Ngày 1 tháng 9 năm 2015 Ngày 31 tháng 10 năm 2016
Windows 10Ngày 29 tháng 7 năm 2015 Không Áp dụngKhông Áp dụng

* Lưu ý rằng khi sản phẩm phần mềm bán lẻ đến ngày kết thúc bán hàng, bạn vẫn có thể mua sản phẩm này thông qua OEM (công ty sản xuất PC) cho đến khi đến ngày kết thúc bán hàng cho PC được cài đặt sẵn Windows.

Kết thúc bán hàng: câu hỏi và câu trả lời

OEM có thể bán các thiết bị đã cài đặt phiên bản trước đó của Windows trong bao lâu?
Các nhà bán lẻ có thể bán phiên bản trước đó của Windows trong bao lâu?
Các chương trình Cấp phép Số lượng lớn sẽ khả dụng cho phiên bản trước đó của Windows trong bao lâu?

Gói dịch vụ và cập nhật

Các gói dịch vụ và bản cập nhật là một phần của quá trình giữ cho Windows Vista, Windows 7 và Windows 8 luôn cập nhật. Gói dịch vụ kết hợp các bản cập nhật và sửa lỗi mới nhất vào một gói hoặc một bản tải xuống. Gói dịch vụ có thể bao gồm những cải tiến về hiệu suất và bảo mật cũng như hỗ trợ dành cho các loại phần cứng mới. Để cài đặt gói dịch vụ mới nhất cho Windows Vista hoặc Windows 7 hoặc để cài đặt bản cập nhật mới nhất cho Windows 8, hãy truy cập vào Trung tâm Gói Dịch vụ.

Hệ điều hành dành cho máy tính để bànNgày khả dụngĐã ngừng hỗ trợ 
Windows XP SP1Ngày 30 tháng 8 năm 2002 Ngày 10 tháng 10 năm 2006
Windows XP SP2 Ngày 17 tháng 9 năm 2004 Ngày 13 tháng 7 năm 2010
Windows XP SP3 Ngày 21 tháng 4 năm 2008 Ngày 8 tháng 4 năm 2014
Windows Vista SP1 Ngày 4 tháng 2 năm 2008 Ngày 12 tháng 7 năm 2011
Windows Vista SP2 Ngày 26 tháng 5 năm 2009 Hiện khả dụng
Windows 7 SP1 Ngày 22 tháng 2 năm 2011Hiện khả dụng
Windows 8.1 Ngày 18 tháng 10 năm 2013 Hiện khả dụng
Windows 10, được phát hành vào tháng 7 năm 2015 Không Áp dụng Không Áp dụng


Gói dịch vụ và cập nhật: câu hỏi và câu trả lời

Chính sách hỗ trợ cho gói dịch vụ Windows là gì?
Nếu phiên bản Windows của tôi cung cấp thông báo cập nhật thường xuyên thì điều đó có nghĩa là tôi đã cài đặt gói dịch vụ phải không?
Tôi có thể tìm thông tin về hỗ trợ gói dịch vụ cho các sản phẩm Windows Server ở đâu?

Quyền hạ cấp Windows

Để sử dụng các phiên bản trước đó của phần mềm Windows trên PC được cài đặt các phiên bản mới hơn, khách hàng có thể xin giấy phép để được quyền hạ cấp. Các quyền hạ cấp này sẽ khác nhau tùy vào việc phần mềm được mua qua chương trình Cấp phép Số lượng lớn, OEM hay FPP. Để tìm hiểu thêm về các quyền này, hãy xem lại bản tóm tắt về cấp quyền hạ cấp.

Thuộc tính

ID Bài viết: 13853 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 3

Phản hồi