Bảng dữ kiện vòng đời Windows

Áp dụng cho: Windows 10Windows 7Windows 8.1

Cập nhật lần cuối: Tháng 5 năm 2019

Mọi sản phẩm của Windows đều có vòng đời. Vòng đời bắt đầu khi sản phẩm được phát hành và kết thúc khi sản phẩm không được hỗ trợ nữa. Khi biết những ngày quan trọng trong vòng đời này, bạn sẽ có thể đưa ra các quyết định phù hợp về thời điểm cần cập nhật, nâng cấp hoặc thực hiện các thay đổi khác đối với phần mềm của mình. 

Windows 10


Phiên bản Home, Enterprise, Education, Pro và Pro for Workstations 

Kênh Nửa năm một lần (SAC) của Windows 10 chịu sự điều chỉnh của Chính sách Vòng đời Hiện đại (kể từ ngày 25 tháng 1 năm 2018). Để biết thêm thông tin, hãy xem Chính sách Vòng đời của Microsoft hoặc xem lại Câu hỏi thường gặp về Vòng đời Hiện đại

Các bản cập nhật tính năng sẽ được phát hành hai lần/năm cho Windows 10 thông qua Kênh Nửa Năm (SAC), nhắm mục tiêu tới tháng 3 và tháng 9 hàng năm. Các bản cập nhật được tích lũy, với mỗi bản cập nhật được xây dựng dựa trên những bản cập nhật trước đó; bạn nên luôn luôn cài đặt bản cập nhật (phiên bản) có tính năng mới nhất, trước khi phiên bản hiện tại kết thúc dịch vụ, để tiếp tục được Microsoft hỗ trợ thông qua các bản cập nhật chất lượng hàng tháng.
 
Kể từ ngày 6 tháng 9 năm 2018, chúng tôi đã mở rộng thời gian cung cấp dịch vụ cho những khách hàng cần thêm thời gian để thử nghiệm và triển khai các bản cập nhật tính năng của Windows 10 Enterprise và Education. Cho đến thời điểm kết thúc đó, chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ cho các bản cập nhật tính năng với các bản cập nhật chất lượng hàng tháng như sau:
 
Phiên bản  Các bản cập nhật tính năng tháng 3*  Các bản cập nhật tính năng tháng 9*
Windows 10 Enterprise
Windows 10 Education
Được cung cấp dịch vụ trong vòng 18 tháng kể từ ngày phát hành Được cung cấp dịch vụ trong vòng 30 tháng kể từ ngày phát hành
Windows 10 Pro
Windows 10 Pro for Workstations
Windows 10 Home
 
Được cung cấp dịch vụ trong vòng 18 tháng kể từ ngày phát hành, tuy nhiên, tùy theo cài đặt của bạn, bản cập nhật tính năng mới nhất có thể được tự động cài đặt trên thiết bị khi có sẵn bản cập nhật đó. Được cung cấp dịch vụ trong vòng 18 tháng kể từ ngày phát hành, tuy nhiên, tùy theo cài đặt của bạn, bản cập nhật tính năng mới nhất có thể được tự động cài đặt trên thiết bị khi có sẵn bản cập nhật đó.
* Các bản cập nhật tính năng sẽ được phát hành hai lần/năm, với thời gian cụ thể là vào tháng 3 và tháng 9.
 

Một số phiên bản1 cho phép hoãn bản cập nhật tính năng nửa năm trong Cài đặt  >Windows Update >Tùy chọn nâng cao hoặc qua chính sách mà hệ thống quản lý của tổ chức có thể cung cấp cho thiết bị. Trên các thiết bị chưa được đặt cấu hình để hoãn, bạn sẽ cần cài đặt bản cập nhật tính năng mới nhất để giữ cho thiết bị an toàn và tiếp tục được Microsoft hỗ trợ. Các phiên bản mới có thể tự động được cài đặt trước ngày kết thúc dịch vụ của phiên bản hiện tại trên thiết bị của bạn.

1 Phiên bản Home không hỗ trợ hoãn các bản cập nhật tính năng và do đó thường sẽ nhận được phiên bản Windows 10 mới trước ngày kết thúc dịch vụ đã nêu.
 

Theo phiên bản Windows 10, dưới đây là ngày khả dụng và ngày kết thúc dịch vụ được phân đoạn theo phiên bản.

Lịch sử phiên bản Windows 10 Ngày khả dụng Kết thúc dịch vụ cho các phiên bản Home, Pro và Pro for Workstations Kết thúc dịch vụ cho các phiên bản Enterprise và Education
Windows 10, phiên bản 1903 Ngày 21 tháng 5 năm 2019 Ngày 8 tháng 12 năm 2020 Ngày 8 tháng 12 năm 2020
Windows 10, phiên bản 1809 Ngày 13 tháng 11 năm 2018 Ngày 12 tháng 5 năm 2020 Ngày 11 tháng 5 năm 2021
Windows 10, phiên bản 1803 Ngày 30 tháng 4 năm 2018 Ngày 12 tháng 11 năm 2019 Ngày 10 tháng 11 năm 2020
Windows 10, phiên bản 1709 Ngày 17 tháng 10 năm 2017 Ngày 9 tháng 4 năm 2019 Ngày 14 tháng 4 năm 2020
Windows 10, phiên bản 1703 Ngày 5 tháng 4 năm 2017* Ngày 9 tháng 10 năm 2018 Ngày 8 tháng 10 năm 2019
Windows 10, phiên bản 1607 Ngày 2 tháng 8 năm 2016 Ngày 10 tháng 4 năm 2018 Ngày 9 tháng 4 năm 2019
Windows 10, phiên bản 1511 Ngày 10 tháng 11 năm 2015 Ngày 10 tháng 10 năm 2017 Ngày 10 tháng 10 năm 2017
Windows 10, được phát hành vào tháng 7 năm 2015 (phiên bản 1507) Ngày 29 tháng 7 năm 2015 Ngày 9 tháng 5 năm 2017  Ngày 9 tháng 5 năm 2017
* Windows 10, phiên bản 1703 dành cho Education, Enterprise và IOT Enterprise được phát hành vào ngày 11 tháng 4 năm 2017. 
Lưu ý: Không phải tính năng nào trong bản cập nhật cũng sẽ hoạt động trên tất cả các thiết bị. Thiết bị có thể không nhận được bản cập nhật nếu phần cứng của thiết bị không tương thích, thiếu trình điều khiển cập nhật hoặc nếu hết thời gian được Nhà sản xuất Thiết bị Chính hãng (OEM) hỗ trợ. 

 

Enterprise phiên bản LTSC/LTSB 

Windows 10 phiên bản LTSC/LTSB sẽ tiếp tục tuân theo chính sách Vòng đời Cố định. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Chính sách Hệ Điều hành dành cho Máy tính để bàn, Doanh nghiệp và Nhà phát triển của Microsoft.

Lịch sử phiên bản Windows 10 Ngày khả dụng Ngày kết thúc hỗ trợ chính Ngày kết thúc hỗ trợ mở rộng
Windows 10 Enterprise LTSC 2019
Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019
Ngày 13 tháng 11 năm 2018 Ngày 9 tháng 1 năm 2024 Ngày 9 tháng 1 năm 2029
Windows 10 Enterprise 2016 LTSB
Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB
Ngày 2 tháng 8 năm 2016 Ngày 12 tháng 10 năm 2021 Ngày 13 tháng 10 năm 2026
Windows 10 Enterprise 2015 LTSB
Windows 10 IoT Enterprise 2015 LTSB
Ngày 29 tháng 7 năm 2015 Ngày 13 tháng 10 năm 2020 Ngày 14 tháng 10 năm 2025
Lưu ý: Không phải tính năng nào trong bản cập nhật cũng sẽ hoạt động trên tất cả các thiết bị. Thiết bị có thể không nhận được bản cập nhật nếu phần cứng của thiết bị không tương thích, thiếu trình điều khiển cập nhật hoặc nếu hết thời gian được Nhà sản xuất Thiết bị Chính hãng (OEM) hỗ trợ. 

 

Để biết thêm thông tin về vòng đời của Windows 10, hãy xem Bản cập nhật Chính sách Vòng đời Kênh Nửa Năm của Windows 10 Client và Windows Server (ngày 1 tháng 2 năm 2018) hoặc trang Thông tin phát hành Windows 10. Để tìm hiểu thêm về vòng đời Windows 10 mobile, hãy xem Windows 10 Mobile.

Windows 8.1 và 7


Các bản phát hành trước đây của hệ điều hành Windows chịu sự điều chỉnh của Chính sách Vòng đời Cố định. Chính sách này bao gồm hai giai đoạn: hỗ trợ chính và hỗ trợ mở rộng. Hãy xem Chính sách Hệ Điều hành dành cho Máy tính để bàn, Doanh nghiệp và Nhà phát triển của Microsoft để biết thêm chi tiết. 

Hệ điều hành máy khách Kết thúc hỗ trợ chính Kết thúc hỗ trợ mở rộng
Windows 8.1 Ngày 9 tháng 1 năm 2018 Ngày 10 tháng 1 năm 2023
Windows 7, gói dịch vụ 1* Ngày 13 tháng 1 năm 2015 Ngày 14 tháng 1 năm 2020 
* Hỗ trợ cho Windows 7 RTM không có gói dịch vụ đã kết thúc vào ngày 9 tháng 4 năm 2013. Hãy nhớ cài đặt Gói Dịch vụ 1 của Windows 7 để tiếp tục nhận hỗ trợ và các bản cập nhật.

Các phiên bản Windows trước đây, bao gồm cả Windows 7 và Windows 8.1, được hỗ trợ có giới hạn khi chạy trên các bộ xử lý và chipset mới từ các nhà sản xuất như Intel, AMD, NVidia và Qualcomm. Để biết thêm thông tin, hãy xem Chính sách Vòng đời của Microsoft. Thiết bị có thể không chạy được các phiên bản Windows trước đây nếu phần cứng của thiết bị không tương thích, thiếu trình điều khiển cập nhật hoặc nếu hết thời gian được Nhà sản xuất Thiết bị Chính hãng (OEM) hỗ trợ.

Windows 8.1 và 7: hỏi và đáp

Kết thúc bán hàng

Kết thúc bán hàng là ngày mà một phiên bản Windows cụ thể không còn được gửi đến nhà bán lẻ hoặc Nhà sản xuất Thiết bị Chính hãng (OEM) nữa. Các ví dụ về OEM là Dell và Toshiba, đây là các nhà sản xuất PC thường cài đặt sẵn phần mềm Windows.

Bảng sau cung cấp ngày kết thúc bán hàng cho các hệ điều hành Windows cụ thể.

Hệ điều hành và bản cập nhật máy khách Ngày khả dụng chung Kết thúc bán hàng phần mềm bán lẻ* Kết thúc bán hàng cho PC được cài đặt sẵn Windows
Windows 8.1 Ngày 18 tháng 10 năm 2013 Ngày 1 tháng 9 năm 2015 Ngày 31 tháng 10 năm 2016
Windows 8 Ngày 26 tháng 10 năm 2012 Ngày 31 tháng 10 năm 2014 Ngày 30 tháng 6 năm 2016
Windows 7 Professional Ngày 22 tháng 10 năm 2009 Ngày 31 tháng 10 năm 2013 Ngày 31 tháng 10 năm 2016
Windows 7 Home Basic, Home Premium, Ultimate Ngày 22 tháng 10 năm 2009 Ngày 31 tháng 10 năm 2013 Ngày 31 tháng 10 năm 2014
* Khi sản phẩm phần mềm bán lẻ đến ngày kết thúc bán hàng, bạn vẫn có thể mua sản phẩm này thông qua một OEM (công ty sản xuất PC) cho đến ngày kết thúc bán hàng cho PC được cài đặt sẵn Windows.

 

Kết thúc bán hàng: hỏi và đáp

Quyền hạ cấp Windows

Để sử dụng các phiên bản trước đó của phần mềm Windows trên PC được cài đặt các phiên bản mới hơn, khách hàng có thể xin giấy phép để sử dụng quyền hạ cấp. Các quyền hạ cấp này sẽ khác nhau tùy vào việc phần mềm được mua qua chương trình Cấp phép Số lượng lớn, OEM hay FPP. Để tìm hiểu thêm về các quyền này, hãy xem lại bản tóm tắt về cấp phép quyền hạ cấp. Các phiên bản Windows trước đây, bao gồm cả Windows 7 và Windows 8.1, được hỗ trợ có giới hạn khi chạy trên các bộ xử lý và chipset mới từ các nhà sản xuất như Intel, AMD, NVidia và Qualcomm. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Chính sách Vòng đời của Microsoft. Thiết bị có thể không chạy được các phiên bản Windows trước đây nếu phần cứng của thiết bị không tương thích, thiếu trình điều khiển cập nhật hoặc nếu hết thời gian được Nhà sản xuất Thiết bị Chính hãng (OEM) hỗ trợ.

Windows Server


Để tìm hiểu thêm về Windows Server liên quan đến Windows 10, hãy xem Thông tin phát hành Windows Server. Xem bảng sau để biết thông tin về hỗ trợ gói dịch vụ trước Windows 10 

Hệ điều hành máy chủ Các gói dịch vụ trước Gói dịch vụ hiện tại và ngày khả dụng Bản cập nhật tiếp theo và ngày khả dụng ước tính 
Windows Server, phiên bản 1809 (Datacenter, Standard) Không áp dụng Ngày 13 tháng 11 năm 2018 Dự kiến không có gói dịch vụ 
Windows Server 2019 (Datacenter, Essentials, Standard) Không áp dụng Ngày 13 tháng 11 năm 2018 Dự kiến không có gói dịch vụ 
Windows Server, phiên bản 1803 (Datacenter, Standard) Không áp dụng Ngày 30 tháng 4 năm 2018 Dự kiến không có gói dịch vụ 
Windows Server, phiên bản 1709 (Datacenter, Standard) Không áp dụng Ngày 17 tháng 10 năm 2017 Dự kiến không có gói dịch vụ 
Windows Server 2016
Datacenter, Essentials, Standard)
Không áp dụng Ngày 15 tháng 10 năm 2016 Dự kiến không có gói dịch vụ 
Windows Storage Server 2016 Không áp dụng Ngày 15 tháng 10 năm 2016 Dự kiến không có gói dịch vụ 
Windows Server 2012 R2 Không áp dụng Ngày 18 tháng 10 năm 2013 Dự kiến không có gói dịch vụ 
Windows Server 2012 Không áp dụng Ngày 30 tháng 10 năm 2012 Dự kiến không có gói dịch vụ 
Windows Server 2008 R2 Không áp dụng

SP1

Ngày 22 tháng 2 năm 2011

Chưa được thiết lập 
Windows Server 2008

SP1

(Windows Server 2008 được phát hành kèm theo SP1)

SP2

Ngày 26 tháng 5 năm 2009

Chưa được thiết lập