Cài đặt Windows Vista Gói Dịch vụ 2 (SP2)

Windows Vista Gói Dịch vụ 2 (SP2) bao gồm tất cả các bản cập nhật đã được phát hành kể từ SP1. 

Cách tải SP2

Cách được khuyến nghị (và dễ nhất) để nhận SP2 là bật cập nhật tự động trong Windows Update trong Panel Điều khiển và đợi Windows Vista thông báo cho bạn rằng SP2 đã sẵn sàng cài đặt. Bạn chỉ cần bấm chuột một vài lần để bắt đầu cài đặt và phần còn lại của quá trình sẽ diễn ra tự động.

Để cài đặt SP2, trước tiên bạn phải cài đặt Windows Vista Gói Dịch vụ 1.

Để tìm hiểu SP2 đã được cài đặt hay chưa

Bấm vào nút Bắt đầu
Hình ảnh nút Bắt đầu
, bấm chuột phải vào Máy tính rồi bấm Thuộc tính.

Nếu Gói Dịch vụ 2 được liệt kê trong phần Phiên bản Windows thì có nghĩa là SP2 đã được cài đặt trên máy tính của bạn và bạn không cần làm theo hướng dẫn dưới đây.

Trước khi bạn bắt đầu
Cài đặt SP2 bằng Windows Update (được khuyến nghị)
Cài đặt SP2 thủ công sử dụng Trung tâm Tải xuống của Microsoft hoặc CD
Gỡ cài đặt SP2


Thuộc tính

ID Bài viết: 13858 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 2

Phản hồi