Động vật


Chủ đề là sự kết hợp giữa hình nền, màu sắc cửa sổ và âm thanh. Để tải chủ đề, hãy bấm Tải xuống rồi bấm Mở. Thao tác này sẽ lưu chủ đề vào PC của bạn và đặt chủ đề làm màn hình nền. Hãy xem Cá nhân hóa PC của bạn để tìm hiểu thêm.


African wildlife

CUỘC SỐNG HOANG DÃ Ở CHÂU PHI
14 hình ảnh theo chủ đề
Tải xuống
 
Puppy and Kitten

TÌNH CẢM ĐỘNG VẬT
14 hình ảnh theo chủ đề
Tải xuống

animals panoramic
 
TOÀN CẢNH ĐỘNG VẬT
13 hình ảnh theo chủ đề
Tải xuống

bees

 ONG
 9 hình ảnh theo chủ đề
 
Tải xuống

bing anniversary

 NGÀY KỶ NIỆM CỦA BING
 13 hình ảnh theo chủ đề
 Tải xuống

Botanical Garden

 VƯỜN BÁCH THẢO
 7 hình ảnh theo chủ đề
 Tải xuống

Bunnies and Ducklings

THỎ CON VÀ VỊT CON
8 hình ảnh theo chủ đề
Tải xuống

Butterflies

NHỮNG CHÚ BƯỚM
13 hình ảnh theo chủ đề
Tải xuống

Butterflies of Germany

NHỮNG CHÚ BƯỚM Ở ĐỨC
20 hình ảnh theo chủ đề
Tải xuống

Butterflies of Nagpur

NHỮNG CHÚ BƯỚM Ở NAGPUR
15 hình ảnh theo chủ đề
Tải xuống

Cats Anytime

NHỮNG CHÚ MÈO Ở MỌI THỜI ĐIỂM
10 hình ảnh theo chủ đề
Tải xuống
Cats Everywhere

NHỮNG CHÚ MÈO Ở MỌI NƠI
10 hình ảnh theo chủ đề
Tải xuống

Changing Seasons

GIAO MÙA
17 hình ảnh theo chủ đề
Tải xuống

Colors of Nature

SẮC MÀU THIÊN NHIÊN
8 hình ảnh theo chủ đề
Tải xuống

Community Showcase Fauna

GIỚI THIỆU CHO CỘNG ĐỒNG: ĐỘNG VẬT
21 hình ảnh theo chủ đề
Tải xuống

Community Showcase Fauna 2

GIỚI THIỆU CHO CỘNG ĐỒNG:
ĐỘNG VẬT 2

21 hình ảnh theo chủ đề
Tải xuống
Community Showcase: Fauna 3

GIỚI THIỆU CHO CỘNG ĐỒNG:
ĐỘNG VẬT 3

21 hình ảnh theo chủ đề
Tải xuống
Community Showcase Insects

GIỚI THIỆU CHO CỘNG ĐỒNG:
CÔN TRÙNG

20 hình ảnh theo chủ đề
Tải xuống
Community Showcase Insects 2

GIỚI THIỆU CHO CỘNG ĐỒNG:
CÔN TRÙNG 2

21 hình ảnh theo chủ đề
Tải xuống

Community Showcase: Insects 3

GIỚI THIỆU CHO CỘNG ĐỒNG:
CÔN TRÙNG 3
21 hình ảnh theo chủ đề
Tải xuống

Cougar Mountain Zoo

VƯỜN THÚ COUGAR MOUNTAIN

14 hình ảnh theo chủ đề
Tải xuống

Creature Close‑ups

CẬN CẢNH SINH VẬT
7 hình ảnh theo chủ đề
Tải xuống

Dogs in Summer

NHỮNG CHÚ CHÓ VÀO MÙA HÈ
10 hình ảnh theo chủ đề
Tải xuống
Dogs in Winter

NHỮNG CHÚ CHÓ VÀO MÙA ĐÔNG
10 hình ảnh theo chủ đề
Tải xuống
Dolphins

CÁ HEO
8 hình ảnh theo chủ đề
Tải xuống

Dragonflies

NHỮNG CON CHUỒN CHUỒN
10 hình ảnh theo chủ đề
Tải xuống

Foxes

CÁO
11 hình ảnh theo chủ đề
Tải xuống

Furry Families

HỌ THÚ CÓ LÔNG
14 hình ảnh theo chủ đề
Tải xuống

Galapagos Wildlife

CUỘC SỐNG HOANG DÃ Ở GALAPAGOS
10 hình ảnh theo chủ đề
Tải xuống
Garden Glimpses

CẢNH THOÁNG THẤY TRONG VƯỜN 4
14 hình ảnh theo chủ đề
Tải xuống

Garden Glimpses 2

CẢNH THOÁNG THẤY TRONG VƯỜN 2
14 hình ảnh theo chủ đề
Tải xuống

Garden Glimpses 3

CẢNH THOÁNG THẤY TRONG VƯỜN 3
21 hình ảnh theo chủ đề
Tải xuống
Garden Glimpses 4

CẢNH THOÁNG THẤY TRONG VƯỜN 4
17 hình ảnh theo chủ đề
Tải xuống

Garden Life

SỰ SỐNG TRONG VƯỜN
7 hình ảnh theo chủ đề
Tải xuống

Garden Life 2

SỰ SỐNG TRONG VƯỜN 2
9 hình ảnh theo chủ đề
Tải xuống
Garden Life 3

SỰ SỐNG TRONG VƯỜN 3
12 hình ảnh theo chủ đề
Tải xuống

German Summer

MÙA HÈ Ở ĐỨC
12 hình ảnh theo chủ đề
Tải xuống

Horses

NHỮNG CHÚ NGỰA
6 hình ảnh theo chủ đề
Tải xuống

Hummingbirds

CHIM RUỒI
11 hình ảnh theo chủ đề
Tải xuống

Indian Wildlife

CUỘC SỐNG HOANG DÃ Ở ẤN ĐỘ
16 hình ảnh theo chủ đề
Tải xuống

Jellyfish

CON SỨA
8 hình ảnh theo chủ đề
Tải xuống
Large Birds

CHIM LỚN
8 hình ảnh theo chủ đề
Tải xuống
Light and Dark 2

ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI 2
19 hình ảnh theo chủ đề
Tải xuống
Morning

BUỔI SÁNG
8 hình ảnh theo chủ đề
Tải xuống
Mustangs

NGỰA THẢO NGUYÊN
16 hình ảnh theo chủ đề
Tải xuống
Pacific Northwest Birds

LOÀI CHIM Ở TÂY BẮC THÁI BÌNH DƯƠNG
19 hình ảnh theo chủ đề
Tải xuống
Pacific Northwest Wildlife

ĐỘNG VẬT HOANG DÃ Ở TÂY BẮC THÁI BÌNH DƯƠNG
16 hình ảnh theo chủ đề
Tải xuống
Playful Puppies

NHỮNG CHÚ CÚN TINH NGHỊCH
13 hình ảnh theo chủ đề
Tải xuống
Polar Bears

GẤU TRẮNG BẮC CỰC
6 hình ảnh theo chủ đề
Tải xuống
A Rainbow of Birds

 BẦY CHIM ĐA SẮC
 12 hình ảnh theo chủ đề
 Tải xuống

Raptors

 CHIM ĂN THỊT
 8 hình ảnh theo chủ đề
 Tải xuống
Ravens and Crows

BẦY QUẠ
11 hình ảnh theo chủ đề
Tải xuống

Sleepy Kittens

MÈO CON NGÁI NGỦ
13 hình ảnh theo chủ đề
Tải xuống
Small Birds

CHIM NHỎ
14 hình ảnh theo chủ đề
Tải xuống
Small World

THẾ GIỚI NHỎ BÉ
16 hình ảnh theo chủ đề
Tải xuống
Snakes

RẮN
13 hình ảnh theo chủ đề
Tải xuống
Snowy Owls

CHIM CÚ TUYẾT
7 hình ảnh theo chủ đề
Tải xuống
Tigers

HỔ
5 hình ảnh theo chủ đề
Tải xuống
Wild Beauty

VẺ ĐẸP HOANG DÃ
15 hình ảnh theo chủ đề
Tải xuống
Wolves

CHÓ SÓI
11 hình ảnh theo chủ đề
Tải xuống
   

Thuộc tính

ID Bài viết: 13864 - Xem lại Lần cuối: 29-11-2016 - Bản sửa đổi: 3

Phản hồi