Tạo tài khoản người dùng trong Windows

Windows 8.1

Tạo tài khoản Microsoft

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, nhấn Cài đặt rồi nhấn Thay đổi cài đặt PC. (Nếu bạn dùng chuột, trỏ chuột vào góc dưới bên phải màn hình, di chuyển con trỏ chuột lên, bấm Cài đặt rồi bấm Thay đổi cài đặt PC )
 2. Chạm hoặc bấm Tài khoản rồi chạm hoặc bấm Tài khoản khác.
 3. Chạm hoặc bấm Thêm tài khoản.
 4. Nhập thông tin tài khoản cho người này để đăng nhập vào Windows. Có bốn cách để thực hiện điều này:
  • Nếu người bạn thêm vào đã có tài khoản Microsoft, nhập tài khoản ngay.
  • Nếu người mà bạn đang thêm chưa có tài khoản Microsoft, bạn có thể sử dụng địa chỉ email của họ để tạo. Nhập địa chỉ email mà người dùng sử dụng thường xuyên nhất.
  • Nếu người bạn thêm không có địa chỉ email, chạm hoặc bấm Đăng ký địa chỉ email mới. Miễn phí.
  • Nếu người bạn thêm vào là trẻ em, chạm hoặc bấm Thêm tài khoản trẻ em.
 5. Làm theo hướng dẫn để hoàn tất cài đặt tài khoản.


Tạo tài khoản cục bộ

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, nhấn Cài đặt rồi nhấn Thay đổi cài đặt PC.
  (Nếu bạn dùng chuột, trỏ chuột vào góc dưới bên phải màn hình, di chuyển con trỏ chuột lên, bấm Cài đặt rồi bấm Thay đổi cài đặt PC )
 2. Gõ hoặc bấm Tài khoản rồi gõ hoặc bấm Tài khoản khác.
 3. Chạm hoặc bấm Thêm tài khoản rồi chạm hoặc bấm Đăng nhập mà không có tài khoản Microsoft (không khuyến nghị).
 4. Chạm hoặc bấm Tài khoản cục bộ.
 5. Nhập tên người dùng cho tài khoản mới.
 6. Nếu bạn muốn người này đăng nhập bằng mật khẩu, nhập và kiểm chứng mật khẩu, thêm gợi ý mật khẩu, sau đó chạm hoặc bấm Tiếp theo.

  Nếu PC của bạn ở trên một miền, tùy vào cài đặt bảo mật của miền mà bạn có thể bỏ qua bước này rồi chạm hoặc bấm Tiếp theo, nếu bạn muốn.
 7. Chạm hoặc bấm Hoàn tất.

Windows 7

Máy tính của bạn đang ở trên một miền

 1. Mở Microsoft Management Console bằng cách bấm vào nút Bắt đầu
  Hình ảnh nút Bắt đầu
  , nhập mmc vào hộp tìm kiếm rồi nhấn Enter.
  Yêu cầu quyền người quản trị
  Nếu bạn được nhắc nhập mật khẩu quản trị viên hoặc xác nhận, hãy nhập mật khẩu hoặc cung cấp xác nhận.
 2. Trong ngăn bên trái của Microsoft Management Console, bấm Người dùng và Nhóm Cục bộ.

  Nếu bạn không nhìn thấy Người dùng và Nhóm Cục bộ, nguyên nhân có thể do tính năng đính kèm chưa được thêm vào Microsoft Management Console. Hãy thực hiện bước sau để cài đặt:
  1. Trong Microsoft Management Console, bấm vào menu Tệp rồi bấm Thêm/Xóa Tệp đính kèm.
  2. Bấm Người dùng và Nhóm Cục bộ rồi bấm Thêm.
  3. Bấm Máy tính cục bộ, bấm Kết thúc rồi bấm OK.
 3. Bấm vào thư mục Người dùng.
 4. Bấm Tác vụ rồi bấm Người dùng Mới.
 5. Nhập thông tin thích hợp vào hộp thoại rồi bấm Tạo.
 6. Khi bạn đã tạo xong tài khoản người dùng, bấm Đóng.

Máy tính của tôi đang ở trong một nhóm làm việc

 1. Để mở Tài khoản Người dùng, bấm vào nút Bắt đầu
  Hình ảnh nút Bắt đầu
  , bấm Panel Điều khiển, bấm Tài khoản Người dùng và An toàn cho Gia đình rồi bấm Tài khoản Người dùng.
 2. Bấm Quản lý tài khoản khác.
  Yêu cầu quyền người quản trị
  Nếu bạn được nhắc nhập mật khẩu quản trị viên hoặc xác nhận, hãy nhập mật khẩu hoặc cung cấp xác nhận.
 3. Bấm Tạo tài khoản mới.
 4. Nhập tên mà bạn muốn cung cấp tài khoản người dùng, bấm vào loại tài khoản rồi bấm Tạo Tài khoản.
Thuộc tính

ID Bài viết: 13951 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 2

Windows 8.1, Windows 7

Phản hồi