Tài khoản tạm thời bị tạm ngừng

Để giúp bảo vệ bạn khỏi hành vi gian lận hoặc lạm dụng, có thể chúng tôi đã tạm ngừng tài khoản của bạn do nhận thấy một số hoạt động bất thường. Chúng tôi biết điều này gây phiền toái nhưng chúng tôi có thể giúp bạn đăng nhập lại tài khoản của bạn dễ dàng trong vài bước.

Bỏ chặn tài khoản của bạn

Để bỏ chặn tài khoản của bạn, hãy truy cập https://account.microsoft.com và đăng nhập vào tài khoản bị tạm ngừng của bạn.  Khi được nhắc, bạn có thể nhập một số điện thoại để yêu cầu gửi mã bảo mật tới bạn qua tin nhắn văn bản. Bạn có thể sử dụng bất kỳ điện thoại nào có thể nhận tin nhắn văn bản. Bạn không cần liên kết thiết bị đó với tài khoản của bạn và chúng tôi chỉ sử dụng số đó trong một lần duy nhất này để bỏ chặn tài khoản của bạn.

Sau khi nhập mã bảo mật mà bạn nhận được trên điện thoại của mình, bạn cần đổi mật khẩu để hoàn tất quá trình bỏ chặn. Đảm bảo bạn tạo mật khẩu mạnh và duy nhất để giúp giữ an toàn cho tài khoản của mình. Bạn có thể sử dụng trình kiểm tra mật khẩu của chúng tôi để kiểm tra độ mạnh của mật khẩu mới trước khi sử dụng.

Các sự cố với mã bảo mật

Cách nhanh nhất để bỏ chặn tài khoản của bạn là trực tuyến, bằng cách yêu cầu rồi nhập một mã. Nếu bạn chưa thử bỏ chặn tài khoản của mình trực tuyến, chúng tôi khuyên bạn bắt đầu tại đó.

  • Nếu bạn không nhận được mã bảo mật của mình tại số điện thoại mà bạn đã nhập, hãy thử lại hoặc thử một số khác.
  • Nếu mã không hoạt động, hãy đảm bảo nhập các số trong nội dung tin nhắn chứ không phải số ở phần tiêu đề.

Tin nh?n van b?n c? m?.
 

Sau khi bỏ chặn tài khoản, bạn có thể nhận thêm thông tin về cách giúp bảo vệ tài khoản Microsoft của bạn để giúp ngăn chặn sự cố này tái diễn.

Thuộc tính

ID Bài viết: 13956 - Xem lại Lần cuối: 22-06-2016 - Bản sửa đổi: 1

Phản hồi