Chủ đề là sự kết hợp giữa hình nền, màu sắc cửa sổ và âm thanh. Để tải chủ đề, hãy bấm Tải xuống rồi bấm Mở. Thao tác này sẽ lưu chủ đề vào PC của bạn và đặt chủ đề làm màn hình nền. Xem Cá nhân hóa PC của bạn để tìm hiểu thêm.

   
 
Akrapovic

AKRAPOVIC

10 hình ảnh theo chủ đề
Tải xuống
Akrapovic Morsus

XE MORUS CỦA AKRAPOVIC

6 hình ảnh theo chủ đề
Tải xuống
Xe Th? thao C? di?n

XE THỂ THAO CỔ ĐIỂN

19 hình ảnh theo chủ đề
Tải xuống
 
Ducati

XE DUCATI

7 hình ảnh theo chủ đề
Tải xuống
Ducati 2

XE DUCATI 2

9 hình ảnh theo chủ đề
Tải xuống

 

Ferrari

XE FERRARI

9 hình ảnh theo chủ đề
Tải xuống

Forza Motorsport 4

FORZA MOTORSPORT 4

17 hình ảnh theo chủ đề
Tải xuống
Disney Infinity
 INFINITY

6 hình ảnh theo chủ đề
Tải xuống
 
Muscle Cars

XE CƠ BẮP

14 hình ảnh theo chủ đề
Tải xuống
 
Porsche

XE PORSCHE

6 hình ảnh theo chủ đề
Tải xuống
 
Xbox One Racing Team

ĐỘI ĐUA XBOX ONE

10 hình ảnh theo chủ đề
Tải xuống
 
   
Thuộc tính

ID Bài viết: 13983 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 2

Phản hồi