Ngày lễ & các mùa

Áp dụng cho: Windows 10Windows 8.1Windows 7

Chủ đề là sự kết hợp giữa hình nền, màu sắc cửa sổ và âm thanh. Để tải chủ đề, hãy bấm Tải xuống rồi bấm Mở. Thao tác này sẽ lưu chủ đề vào PC của bạn và đặt chủ đề làm màn hình nền. Xem Cá nhân hóa PC của bạn để tìm hiểu thêm.

Bunnies and Ducklings

THỎ CON VÀ VỊT CON

8 hình ảnh theo chủ đề
Tải xuống
Changing Seasons

GIAO MÙA
17 hình ảnh theo chủ đề
Tải xuống
Creepy Cobwebs

CHIẾC BẪY KINH HOÀNG
8 hình ảnh theo chủ đề
Tải xuống
Czech Spring

MÙA XUÂN Ở SÉC

8 hình ảnh theo chủ đề
Tải xuống
Czech Winter

MÙA ĐÔNG Ở SÉC
5 hình ảnh theo chủ đề
Tải xuống
Eerie Autumn

MÙA THU KỲ QUÁI
8 hình ảnh theo chủ đề
Tải xuống
Fireworks

PHÁO HOA
11 hình ảnh theo chủ đề
Tải xuống
Frozen Formations

KIẾN TẠO BĂNG
12 hình ảnh theo chủ đề
Tải xuống
Garden Seasons

CÁC MÙA TRONG VƯỜN
11 hình ảnh theo chủ đề
Tải xuống
German Summer

MÙA HÈ Ở ĐỨC
12 hình ảnh theo chủ đề
Tải xuống
Harvest Time

VỤ THU HOẠCH
6 hình ảnh theo chủ đề
Tải xuống
Holiday Lights

ÁNH SÁNG NGÀY LỄ
10 hình ảnh theo chủ đề
Tải xuống
Ice Castles

LÂU ĐÀI BĂNG
6 hình ảnh theo chủ đề
Tải xuống
Lovebirds

ĐÔI VẸT UYÊN ƯƠNG

5 hình ảnh theo chủ đề
Tải xuống
Shamrocks

CỎ BA LÁ

6 hình ảnh theo chủ đề
Tải xuống
Snowmen

NGƯỜI TUYẾT
8 hình ảnh theo chủ đề
Tải xuống
Toàn cảnh về Tuyết

TOÀN CẢNH TUYẾT
12 hình ảnh theo chủ đề
Tải xuống

Snowy Night

ĐÊM TUYẾT RƠI
13 hình ảnh theo chủ đề
Tải xuống

Spring Blooms

HOA XUÂN
18 hình ảnh theo chủ đề
Tải xuống
Spring Blooms 2

HOA XUÂN 2
17 hình ảnh theo chủ đề
Tải xuống
Sugar and Spice

ĐƯỜNG VÀ GIA VỊ
9 hình ảnh theo chủ đề
Tải xuống
Super Prosperous Year of the Rabbit

NĂM CON THỎ ĐẦY THỊNH VƯỢNG
4 hình ảnh theo chủ đề
Tải xuống
Twinkle Wish

LẤP LÁNH GIÁNG SINH
6 hình ảnh theo chủ đề
Tải xuống
Valentine

NGÀY LỄ TÌNH YÊU
4 hình ảnh theo chủ đề
Tải xuống

Winter Garden

KHU VƯỜN MÙA ĐÔNG
8 hình ảnh theo chủ đề
Tải xuống
Wintry Webs

MẠNG NHỆN MÙA ĐÔNG
6 hình ảnh theo chủ đề
Tải xuống
Zune Zodiac

12 CON GIÁP CỦA ZUNE
12 hình ảnh theo chủ đề
Tải xuống