Chỉnh sửa phim trong Trình làm Phim

Tạo giao diện phim theo cách bạn muốn bằng các công cụ chỉnh sửa trong Trình làm Phim.

Cắt tỉa video

Bạn có thể cắt tỉa phần đầu và phần cuối của video để phim của bạn chỉ phát phần video mà bạn muốn. Ví dụ: nếu bạn có video với một vài khung hình đen ở đầu, bạn có thể cắt tỉa phần đầu của video để các khung hình đen đó không xuất hiện trong phim được lưu cuối cùng của mình.

Khi bạn cắt tỉa tệp video trong Trình làm Phim, tệp video gốc sẽ không bị ảnh hưởng. Tất cả các cảnh quay trong video vẫn giữ nguyên trong tệp video gốc.
 
Để cắt tỉa video trong Trình làm Phim
Để xóa bất kỳ điểm bắt đầu và kết thúc mới nào trong Trình làm Phim để phát toàn bộ video

Chia tách video

Bạn có thể chia tách video thành hai mục nhỏ hơn rồi tiếp tục chỉnh sửa. Ví dụ: sau khi chia tách một video, bạn có thể di chuyển một video lên trước video kia để thay đổi thứ tự phát các video trong phim.

Để chia tách video thành hai mục


  1. Chọn phim của bạn và sau đó kéo chỉ báo phát lại tới điểm mà bạn muốn chia video.
  2. Dưới Công cụ Video, trên tab Chỉnh sửa, trong nhóm Chỉnh sửa, chọn Chia tách

Tăng hoặc giảm tốc độ phát video

Bạn có thể thay đổi tốc độ của video trong Trình làm Phim để phát video nhanh hơn hoặc chậm hơn.

Chọn video và dưới Công cụ Video, trên tab Chỉnh sửa, trong nhóm Điều chỉnh , chọn danh sách Tốc độ rồi chọn tốc độ (tùy thuộc mức độ bạn muốn tăng hoặc giảm tốc độ video).

Chọn một chủ đề

Một chủ đề Tự làm phim trong Trình làm Phim sẽ tự động thêm các tiêu đề, người thực hiện, chuyển tiếp và hiệu ứng vào phim của bạn. Xem trước các chủ đề Tự làm phim bằng cách trỏ chuột tới từng chủ đề.

Sau khi thêm ảnh, video và bản nhạc bạn muốn sử dụng vào Trình làm Phim, trên tab Trang chủ, trong nhóm Chủ đề Tự làm Phim, chọn chủ đề phù hợp nhất với phim của bạn. Bạn có thể tiếp tục chỉnh sửa hoặc chỉ cần lưu bộ phim của mình.

Thuộc tính

ID Bài viết: 14019 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 2

Phản hồi