Toàn cảnh (màn hình kép)

Chủ đề là sự kết hợp giữa hình nền, màu sắc cửa sổ và âm thanh. Để tải chủ đề, hãy bấm Tải xuống rồi bấm Mở. Thao tác này sẽ lưu chủ đề vào PC của bạn và đặt chủ đề làm màn hình nền. Xem Cá nhân hóa PC của bạn để tìm hiểu thêm.

   
Animals Panoramic

TOÀN CẢNH ĐỘNG VẬT

13 hình ảnh theo chủ đề
Tải xuống
Beaches Panoramic

TOÀN CẢNH BÃI BIỂN

9 hình ảnh theo chủ đề
Tải xuống
Bridges Panoramic

TOÀN CẢNH CÂY CẦU

7 hình ảnh theo chủ đề
Tải xuống
Cityscapes Panoramic

TOÀN CẢNH CẢNH QUAN THÀNH PHỐ

7 hình ảnh theo chủ đề
Tải xuống
Deserts Panoramic

TOÀN CẢNH SA MẠC

13 hình ảnh theo chủ đề
Tải xuống
Forests Panoramic

TOÀN CẢNH RỪNG

8 hình ảnh theo chủ đề
Tải xuống

Glaciers Panoramic

TOÀN CẢNH SÔNG BĂNG

6 hình ảnh theo chủ đề
Tải xuống

Horizons Panoramic

TOÀN CẢNH ĐƯỜNG CHÂN TRỜI

7 hình ảnh theo chủ đề
Tải xuống
Majestic Mountains Panoramic

TOÀN CẢNH DÃY NÚI HÙNG VĨ

12 hình ảnh theo chủ đề
Tải xuống
Panoramas of Europe

TOÀN CẢNH CHÂU ÂU
21 hình ảnh theo chủ đề
Tải xuống
Panoramas of New York

TOÀN CẢNH NEW YORK
18 hình ảnh theo chủ đề
Tải xuống
Panoramas of New York 2

TOÀN CẢNH NEW YORK 2
15 hình ảnh theo chủ đề
Tải xuống

Panoramas of New Zealand

TOÀN CẢNH NEW ZEALAND

20 hình ảnh theo chủ đề
Tải xuống
Rock Formations Panoramic

TOÀN CẢNH TẢNG ĐÁ

13 hình ảnh theo chủ đề
Tải xuống
To?n c?nh v? Tuy?t

TOÀN CẢNH TUYẾT

12 hình ảnh theo chủ đề
Tải xuống
Twilight and Starlight Panoramic

CHẠNG VẠNG VÀ ÁNH SAO

9 hình ảnh theo chủ đề
Tải xuống
Waves Panoramic

TOÀN CẢNH SÓNG BIỂN

7 hình ảnh theo chủ đề
Tải xuống
 
   


Thuộc tính

ID Bài viết: 14022 - Xem lại Lần cuối: 29-11-2016 - Bản sửa đổi: 7

Phản hồi