Toàn cảnh (màn hình kép)

Áp dụng cho: Windows 10Windows 8.1Windows 7

Chủ đề là sự kết hợp giữa hình nền, màu sắc cửa sổ và âm thanh. Để tải chủ đề, hãy bấm Tải xuống rồi bấm Mở. Thao tác này sẽ lưu chủ đề vào PC của bạn và đặt chủ đề làm màn hình nền. Xem Cá nhân hóa PC của bạn để tìm hiểu thêm.

 
Animals Panoramic

TOÀN CẢNH ĐỘNG VẬT
13 hình ảnh theo chủ đề
Tải xuống

Beaches Panoramic

TOÀN CẢNH BÃI BIỂN
9 hình ảnh theo chủ đề
Tải xuống
Deserts Panoramic

TOÀN CẢNH SA MẠC
13 hình ảnh theo chủ đề
Tải xuống
Glaciers Panoramic

TOÀN CẢNH SÔNG BĂNG
6 hình ảnh theo chủ đề
Tải xuống
Panoramas of Europe

TOÀN CẢNH CHÂU ÂU
21 hình ảnh theo chủ đề
Tải xuống
Panoramas of New York

TOÀN CẢNH NEW YORK
18 hình ảnh theo chủ đề
Tải xuống

Panoramas of New York 2

TOÀN CẢNH NEW YORK 2

15 hình ảnh theo chủ đề
Tải xuống

Panoramas of New Zealand

TOÀN CẢNH NEW ZEALAND
20 hình ảnh theo chủ đề
Tải xuống
Rock Formations Panoramic

TOÀN CẢNH KIẾN TẠO NÚI ĐÁ

13 hình ảnh theo chủ đề
Tải xuống
Toàn cảnh về Tuyết

TOÀN CẢNH TUYẾT

12 hình ảnh theo chủ đề
Tải xuống