Nhập ảnh và video vào Trình làm Phim

Bạn có thể nhập ảnh và video từ nhiều loại máy ảnh và thiết bị khác nhau vào máy tính bằng Trình làm Phim. Khi bạn nhập ảnh và video, chúng sẽ được sao chép từ máy ảnh hoặc thiết bị vào máy tính của bạn. Sau đó, bạn có thể sử dụng chúng trong phim của bạn trong Trình làm Phim và chúng cũng sẽ xuất hiện trong Phòng Ảnh.

Bạn có thể nhập ảnh hoặc video từ một số thiết bị sau:
  • Máy ảnh kỹ thuật số hoặc điện thoại được kết nối với máy tính bằng cáp USB
  • Thẻ nhớ Kỹ thuật số An toàn (SD), SD mini hoặc CompactFlash trong trình đọc thẻ
  • CD hoặc DVD dữ liệu
  • Máy ảnh video ghi vào ổ đĩa cứng cục bộ hoặc thẻ nhớ flash
  • Băng video trong máy ảnh video kỹ thuật số (DV) hoặc máy ảnh Video Độ nét Cao (HDV)
Nếu bạn có webcam được tích hợp vào máy tính hoặc kết nối với máy tính bằng cáp USB, bạn có thể ghi video trực tiếp từ webcam và thêm vào Trình làm Phim.
 
Để nhập ảnh và video từ máy ảnh kỹ thuật số, ổ đĩa cứng hoặc máy quay video dựa trên thẻ nhớ flash, thẻ nhớ CompactFlash hoặc thẻ nhớ khác không ở trong trình đọc thẻ, CD hoặc DVD dữ liệu
Để nhập video từ băng video trong máy quay DV


Thuộc tính

ID Bài viết: 14025 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 2

Phản hồi