Outlook Express

Windows 8.1

Tôi làm cách nào để di chuyển email của mình từ Outlook Express sang PC chạy Windows 8.1?

Outlook Express không còn khả dụng hoặc không còn được Microsoft hỗ trợ. Chúng tôi có thể giúp bạn di chuyển email và danh bạ của bạn sang Outlook.com.

Outlook.com là dịch vụ email dựa trên web dễ sử dụng. Ứng dụng này có rất nhiều tính năng tuyệt vời như của Outlook Express cùng với một số tính năng mới. Bạn có thể giữ địa chỉ email hiện tại, gửi ảnh và tệp trong email và giữ hộp thư đến gọn gàng. Bạn còn có thể lấy email từ bất kỳ PC, máy tính bảng hoặc điện thoại có kết nối mạng. Hãy thực hiện các bước bên dưới và ứng dụng bổ sung Mail Migration sẽ di chuyển email và danh bạ của bạn từ Outlook Express.

Đăng ký Outlook.com và di chuyển email cũng như danh bạ Outlook Express của bạn

Khi bạn đăng ký Outlook.com, địa chỉ email và mật khẩu của bạn là tài khoản Microsoft của bạn. Nếu bạn có địa chỉ email kết thúc bằng msn.com, hotmail.com, live.com hoặc outlook.com, bạn đã có tài khoản Microsoft.

 1. Đảm bảo bạn đang sử dụng email và danh bạ Outlook Express. Khi bạn ở trên PC đó, bấm nút Bắt đầu ở bên dưới. Thao tác này sẽ chạy ứng dụng bổ sung Mail Migration và sẽ di chuyển thư và danh bạ của bạn.
 2. Bạn sẽ chuyển đến trang đăng nhập Outlook.com. Thực hiện một trong các thao tác sau đây
  • Nếu bạn chưa có tài khoản Microsoft, bấm Đăng ký ngay bây giờ gần cuối trang (nơi bạn sẽ được hỏi bạn có tài khoản Microsoft chưa). Sau đó, nhập địa chỉ email và mật khẩu của bạn để tạo tài khoản Outlook.com.
  • Nếu bạn đã có tài khoản Microsoft, hãy nhập địa chỉ email và mật khẩu của bạn.
 3. Sau khi đăng nhập, ứng dụng bổ sung Mail Migration sẽ tự động di chuyển danh bạ và email của bạn tới tài khoản Outlook.com.


Bắt đầu

Dùng bí danh để thêm địa chỉ email vào tài khoản của bạn

Windows RT 8.1

Làm cách nào để di chuyển email của tôi từ Outlook Express vào PC chạy Windows RT 8.1?

Outlook Express không còn khả dụng hoặc không còn được Microsoft hỗ trợ. Chúng tôi có thể giúp bạn di chuyển email và danh bạ của bạn sang Outlook.com.

Outlook.com là dịch vụ email dựa trên web dễ sử dụng. Ứng dụng này có rất nhiều tính năng tuyệt vời như của Outlook Express cùng với một số tính năng mới. Bạn có thể giữ địa chỉ email hiện tại, gửi ảnh và tệp trong email và giữ hộp thư đến gọn gàng. Bạn còn có thể lấy email từ bất kỳ PC, máy tính bảng hoặc điện thoại có kết nối mạng. Hãy thực hiện các bước bên dưới và ứng dụng bổ sung Mail Migration sẽ di chuyển email và danh bạ của bạn từ Outlook Express.

Đăng ký Outlook.com và di chuyển email cũng như danh bạ Outlook Express của bạn

Khi bạn đăng ký Outlook.com, địa chỉ email và mật khẩu của bạn là tài khoản Microsoft của bạn. Nếu bạn có địa chỉ email kết thúc bằng msn.com, hotmail.com, live.com hoặc outlook.com, bạn đã có tài khoản Microsoft.

 1. Đảm bảo bạn đang sử dụng email và danh bạ Outlook Express. Khi bạn ở trên PC đó, bấm nút Bắt đầu ở bên dưới. Thao tác này sẽ chạy ứng dụng bổ sung Mail Migration và sẽ di chuyển thư và danh bạ của bạn.
 2. Bạn sẽ chuyển đến trang đăng nhập Outlook.com. Thực hiện một trong các thao tác sau đây
  • Nếu bạn chưa có tài khoản Microsoft, bấm Đăng ký ngay bây giờ gần cuối trang (nơi bạn sẽ được hỏi bạn có tài khoản Microsoft chưa). Sau đó, nhập địa chỉ email và mật khẩu của bạn để tạo tài khoản Outlook.com.
  • Nếu bạn đã có tài khoản Microsoft, hãy nhập địa chỉ email và mật khẩu của bạn.
 3. Sau khi đăng nhập, ứng dụng bổ sung Mail Migration sẽ tự động di chuyển danh bạ và email của bạn tới tài khoản Outlook.com.


Bắt đầu

Dùng bí danh để thêm địa chỉ email vào tài khoản của bạn

Windows 7

Tôi làm cách nào để di chuyển email của tôi từ Outlook Express sang PC chạy Windows 7?

Outlook Express không còn khả dụng hoặc không còn được Microsoft hỗ trợ. Chúng tôi có thể giúp bạn di chuyển email và danh bạ của bạn sang Outlook.com.

Outlook.com là dịch vụ email dựa trên web dễ sử dụng. Ứng dụng này có rất nhiều tính năng tuyệt vời như của Outlook Express cùng với một số tính năng mới. Bạn có thể giữ địa chỉ email hiện tại, gửi ảnh và tệp trong email và giữ hộp thư đến gọn gàng. Bạn còn có thể lấy email từ bất kỳ PC, máy tính bảng hoặc điện thoại có kết nối mạng. Hãy thực hiện các bước bên dưới và ứng dụng bổ sung Mail Migration sẽ di chuyển email và danh bạ của bạn từ Outlook Express.

Đăng ký Outlook.com và di chuyển email cũng như danh bạ Outlook Express của bạn

Khi bạn đăng ký Outlook.com, địa chỉ email và mật khẩu của bạn là tài khoản Microsoft của bạn. Nếu bạn có địa chỉ email kết thúc bằng msn.com, hotmail.com, live.com hoặc outlook.com, bạn đã có tài khoản Microsoft.

 1. Đảm bảo bạn đang sử dụng email và danh bạ Outlook Express. Khi bạn ở trên PC đó, bấm nút Bắt đầu ở bên dưới. Thao tác này sẽ chạy ứng dụng bổ sung Mail Migration và sẽ di chuyển thư và danh bạ của bạn.
 2. Bạn sẽ chuyển đến trang đăng nhập Outlook.com. Thực hiện một trong các thao tác sau đây
  • Nếu bạn chưa có tài khoản Microsoft, bấm Đăng ký ngay bây giờ gần cuối trang (nơi bạn sẽ được hỏi bạn có tài khoản Microsoft chưa). Sau đó, nhập địa chỉ email và mật khẩu của bạn để tạo tài khoản Outlook.com.
  • Nếu bạn đã có tài khoản Microsoft, hãy nhập địa chỉ email và mật khẩu của bạn.
 3. Sau khi đăng nhập, ứng dụng bổ sung Mail Migration sẽ tự động di chuyển danh bạ và email của bạn tới tài khoản Outlook.com.


Bắt đầu

Dùng bí danh để thêm địa chỉ email vào tài khoản của bạn

Thuộc tính

ID Bài viết: 14026 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 2

Phản hồi
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)