Tôi làm cách nào để đăng nhập với tư cách quản trị viên?

Quản trị viên là người có thể thực hiện thay đổi trên máy tính và thay đổi đó sẽ ảnh hưởng đến người dùng khác của máy tính. Quản trị viên có thể thay đổi cài đặt bảo mật, cài đặt phần mềm và phần cứng, truy cập tất cả các tệp trên máy tính và thực hiện các thay đổi khác đối với tài khoản người dùng khác. Để đăng nhập với tư cách quản trị viên, bạn cần có tài khoản người dùng trên máy tính có loại tài khoản Quản trị viên .

Nếu bạn không chắc chắn tài khoản mà bạn có trên máy tính có phải là tài khoản quản trị viên hay không, bạn có thể kiểm tra loại tài khoản sau khi đăng nhập. Các bước cần thực hiện sẽ khác nhau, tùy thuộc vào việc máy tính của bạn đang ở trên một miền hay một nhóm làm việc.

Máy tính của bạn đang ở trên một miền
Máy tính của tôi đang ở trong một nhóm làm việc

Nếu loại tài khoản của bạn không phải là Quản trị viên thì bạn không thể đăng nhập với tư cách quản trị viên trừ khi bạn biết mật khẩu tên người dùng dành cho một tài khoản khác trên máy tính là quản trị viên. Nếu bạn không phải là quản trị viên, bạn có thể yêu cầu quản trị viên thay đổi loại tài khoản.

Thuộc tính

ID Bài viết: 14028 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 2

Phản hồi