Thêm video và ảnh vào Trình làm Phim

Bước đầu tiên để làm phim trong Trình làm Phim là thêm video và ảnh. Có một vài cách khác nhau để thêm ảnh và video.

Dưới đây là cách thực hiện:
 
Thêm video và ảnh vào Trình làm Phim
Thêm ảnh và video vào Trình Làm phim thông qua Phòng Ảnh


Thuộc tính

ID Bài viết: 14030 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 2

Phản hồi