Nhập và xuất email, danh bạ và lịch với Windows Live Mail


Nếu bạn cần chuyển phần cứng hoặc cài đặt lại Windows Live Mail, trước tiên bạn nên xuất tất cả mọi thứ, thực hiện thay rồi nhập lại tất cả mọi thứ. Quá trình này thường được gọi là sao lưu và khôi phục.

Nếu bạn đã thêm tài khoản email vào Windows Live Mail, hầu hết các tài khoản này sẽ tự động lưu thư của bạn và đồng bộ chúng khi bạn thêm lại chúng.

Trước khi bạn bắt đầu

  • Nếu xuất thư của bạn, hãy tạo thư mới ở vị trí mà bạn lựa chọn. Thư phải được xuất sang một thư mục rộng.
  • Không thể sao lưu các mục lịch. Tuy nhiên, nếu bạn đăng nhập bằng ID Windows Live thì lịch của bạn sẽ được đồng bộ với http://calendar.live.com.
  • Nếu bạn đăng nhập bằng ID Windows Live ID, danh bạ của bạn sẽ đồng bộ tự động. Nếu bạn không đăng nhập bằng ID Windows Live thì danh bạ của bạn sẽ được xuất và nhập lại thủ công.
  • Nếu bạn có tài khoản POP3, hãy kiểm tra tab Nâng cao trong Thuộc tính nếu các thư bị xóa khỏi máy chủ POP3. Nếu đúng như vậy và bạn định gỡ cài đặt hoặc xóa tài khoản đó khỏi Windows Live Mail, bạn nên xuất và nhập lại các thư của bạn theo cách thủ công.
  • Nếu bạn đang sử dụng một chương trình như Windows Easy Transfer, đảm bảo rằng bạn bao gồm các thư mục mới tạo trong bản sao lưu của bạn.
  • Nếu nhập nhiều liên hệ, tốt nhất là bạn nên sử dụng .csv. Khi nhập tệp .vcf, chúng cần được nhập lần lượt từng tệp một.

Để xuất thư email khỏi Windows Live Mail
Để xuất danh bạ từ Windows Live Mail
Để nhập các thư email vào Windows Live Mail
Để nhập các liên hệ ngoại tuyến vào Windows Live Mail


Thuộc tính

ID Bài viết: 14031 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 2

Phản hồi
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)