Đặt lại mật khẩu Windows của bạn

Máy tính của bạn đang ở trên một miền

 1. Mở Các tài khoản Người dùng bằng cách bấm vào nút Bắt đầu
  Hình ảnh nút Bắt đầu
  , bấm Panel Điều khiển, bấm Tài khoản Người dùng, bấm Các tài khoản Người dùng rồi bấm Quản lý các Tài khoản Người dùng.
  Yêu cầu quyền người quản trị
  Nếu bạn được nhắc nhập mật khẩu quản trị viên hoặc xác nhận, hãy nhập mật khẩu hoặc cung cấp xác nhận.
 2. Trên tab Người dùng, dưới Người dùng đối với máy tính này, bấm vào tên tài khoản người dùng rồi bấm Đặt lại Mật khẩu.
 3. Nhập mật khẩu mới, xác nhận mật khẩu mới rồi bấm OK.


Máy tính của tôi đang ở trong một nhóm làm việc

 1. Nếu bạn nhập sai mật khẩu khi tìm cách đăng nhập, Windows sẽ hiển thị thông báo rằng mật khẩu đó không đúng. Bấm OK để đóng thông báo.
 2. Bấm Đặt lại mật khẩu rồi lắp đĩa đặt lại mật khẩu hoặc ổ USB flash.
 3. Thực hiện các bước trong trình hướng dẫn Đặt lại Mật khẩu để tạo mật khẩu mới.
 4. Đăng nhập bằng mật khẩu mới. Nếu bạn vẫn quên mật khẩu, bạn có thể sử dụng cùng một đĩa đặt lại mật khẩu. Bạn không cần tạo mật khẩu mới.
Thuộc tính

ID Bài viết: 14048 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 2

Phản hồi