Làm cách nào để thêm tài khoản vào Windows Live Mail?


Bạn có thể truy cập nhiều tài khoản email trong một nơi khi bạn thêm các tài khoản đó vào Windows Live Mail.


Cách thêm tài khoản email
Cách thay đổi cài đặt máy chủ cho nhà cung cấp dịch vụ email của bạn
Cách xóa tài khoản email
Để thêm nguồn cấp RSS
Cách thêm nhóm tin tức
Thuộc tính

ID Bài viết: 14054 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 2

Phản hồi