Làm cách nào để gỡ cài đặt một hoặc nhiều chương trình Windows Essentials?

Bạn có thể gỡ cài đặt Windows Essentials cùng lúc hoặc bạn có thể chọn từng chương trình để gỡ cài đặt và giữ lại các chương trình khác.

Cách gỡ cài đặt chương trình Windows Essentials trong Windows 8
Để gỡ cài đặt chương trình Windows Essentials trong Windows 7 hoặc Windows Vista
Cách gỡ cài đặt chương trình Windows Essentials theo cách thủ công trong Windows 8
Để gỡ cài đặt Windows Essentials theo cách thủ công trong Windows 7 hoặc Windows Vista


Thuộc tính

ID Bài viết: 14062 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 2

Phản hồi