Làm cách nào để khắc phục các lỗi phổ biến của Movie Maker?

Đôi khi xảy ra lỗi trong Trình làm Phim. Dưới đây là một số lỗi phổ biến và các bước để giúp khắc phục chúng.
 
Cách khắc phục lỗi c9450032 – không tìm thấy thiết bị âm thanh
Cách khắc phục lỗi c9450027 – không thể ghi âm thanh hoặc video từ thiết bị đã chọn
Cách khắc phục lỗi c9450031 hoặc c9450028 – không tìm thấy webcam
Cách khắc phục lỗi 80df0009 – Trình làm Phim không khởi động


Thuộc tính

ID Bài viết: 14063 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 2

Phản hồi