Chính sách vòng đời hỗ trợ của Microsoft

Quay lại trang chủ Vòng đời Hỗ trợ
 

Chính sách vòng đời hỗ trợ của Microsoft được áp dụng cho hầu hết các sản phẩm hiện có sẵn thông qua mua lẻ hoặc cấp phép hàng loạt. Các chính sách hiện hành của Microsoft, được nêu chi tiết bên dưới, bao gồm tối thiểu:

 • 10 năm hỗ trợ (tối thiểu 5 năm Hỗ trợ chính và tối thiểu 5 năm Hỗ trợ mở rộng) ở mức gói dịch vụ được hỗ trợ dành cho các sản phẩm dành cho Doanh nghiệp, Nhà phát triển và Hệ điều hành dành cho máy tính để bàn
 • Tối thiểu 5 năm Hỗ trợ chính mức gói dịch vụ được hỗ trợ dành cho các sản phẩm Tiêu dùng và Đa phương tiện
 • Microsoft cam kết cung cấp các sản phẩm với độ bảo mật nâng cao. Mục tiêu lâu dài là để loại bỏ các lỗ hổng bảo mật khỏi tất cả các sản phẩm của chúng tôi trước khi phát hành. Thực hiện ý tưởng Điện toán tin cậy là một yếu tố quan trọng trong tầm nhìn của chúng tôi. Mặc dù chúng tôi cố gắng loại bỏ các lỗ hổng trong quá trình phát triển nhưng các lỗ hổng phần mềm hiện nay vẫn còn là một vấn đề và chúng tôi phải được chuẩn bị để sẵn sàng ứng phó khi phát hiện ra các lỗ hổng.  Microsoft khuyên khách hàng nên cài đặt các bản phát hành sản phẩm, các bản cập nhật bảo mật và gói dịch vụ mới nhất để vẫn giữ được an toàn hết mức có thể. Để biết thông tin mới nhất về các bản cập nhật bảo mật, vui lòng truy cập Thư viện TechNet của chúng tôi. Sản phẩm cũ hơn, có thể không đáp ứng yêu cầu bảo mật cao hơn hiện nay. Microsoft có thể không cung cấp các bản cập nhật bảo mật cho sản phẩm cũ hơn.

Các giai đoạn của Vòng đời Hỗ trợ dành cho Doanh nghiệp, Nhà phát triển, Người tiêu dùng và Phần mềm Đa phương tiện

 Loại hỗ trợGiai đoạn hỗ trợ thông thườngGiai đoạn hỗ trợ mở rộngHỗ trợ trực tuyến tự trợ giúp
Yêu cầu thay đổi thiết kế và các tính năng của sản phẩm Có sẵn Không Có sẵnLưu ý4
Các cập nhật bảo mật Có sẵn Có sẵnLưu ý4
Các cập nhật không liên quan đến bảo mật Có sẵn
 • Chỉ khả dụng với Hỗ trợ Cập nhật nóng Mở rộng
 • Không khả dụng với các sản phẩm tiêu dùng là Hệ Điều hành dành cho Máy tính để bàn
Lưu ý4
Hỗ trợ bổ sung1 đi kèm giấy phép, chương trình cấp phép2 hoặc các chương trình hỗ trợ miễn phí khác Có sẵn Không Có sẵn3Lưu ý4
Hỗ trợ có tính phí (bao gồm Hỗ trợ Cao cấp và Cơ bản dành cho mỗi sự cố) Có sẵn Có sẵnLưu ý4
    

*Xin Lưu ý: Chính sách Vòng đời Hỗ trợ của Microsoft không áp dụng cho tất cả các sản phẩm. Để xem ngày bắt đầu và kết thúc hỗ trợ cụ thể theo sản phẩm áp dụng, bạn có thể tìm kiếm Cơ sở dữ liệu về sản phẩm vòng đời hỗ trợ.

Tham khảo các tùy chọn hỗ trợ qua điện thoại và hỗ trợ trực tuyến.
2 Ví dụ: các sự cố hỗ trợ nhận được qua chương trình Software Assurance dành cho các sản phẩm máy chủ. 
3 Hỗ trợ bổ sung có giới hạn có thể được cung cấp (tùy theo sản phẩm).
Quyền truy cập các nội dung trực tuyến có sẵn, chẳng hạn như bài viết trong Cơ sở kiến thức, thông tin sản phẩm trực tuyến và webcast hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ Chính

Hỗ trợ Chính là giai đoạn đầu tiên của vòng đời hỗ trợ sản phẩm.
Tại mức gói dịch vụ được hỗ trợ, Hỗ trợ chính dành cho các sản phẩm phần mềm bao gồm:
 • Hỗ trợ sự cố (hỗ trợ sự cố miễn phí, hỗ trợ sự cố không tính phí, hỗ trợ được tính phí hàng giờ, hỗ trợ dành cho khiếu nại bảo hành)
 • Hỗ trợ cập nhật bảo mật
 • Khả năng yêu cầu cập nhật không liên quan đến bảo mật
Xin lưu ý:
Bạn có thể phải đăng ký một chương trình bảo trì để nhận được các lợi ích này cho một số sản phẩm

Hỗ trợ Mở rộng

Giai đoạn Hỗ trợ Mở rộng tuân theo Hỗ trợ Chính dành cho các sản phẩm dành cho Doanh nghiệp, Nhà phát triển và Hệ điều hành dành cho Máy tính để bàn.
Tại mức gói dịch vụ được hỗ trợ, Hỗ trở mở rộng bao gồm:
 • Hỗ trợ tính phí4
 • Hỗ trợ cập nhật bảo mật không tính thêm phí
 • Hỗ trợ cập nhật không liên quan đến bảo mật yêu cầu phải mua Hỗ trợ Cập nhật nóng Mở rộng (phí mỗi lần sửa lỗi cũng được áp dụng).5
  Hỗ trợ Cập nhật nóng Mở rộng cũng không dành cho các sản phẩm tiêu dùng là Hệ điều hành dành cho Máy tính để bàn. Thông tin chi tiết có tại đây.
Xin lưu ý:
 • Microsoft sẽ không chấp nhận các yêu cầu về hỗ trợ bảo hành, thay đổi thiết kế hoặc các tính năng mới trong giai đoạn Hỗ trợ Mở rộng.
 • Hỗ trợ Mở rộng không dành cho các sản phẩm Tiêu dùng, Phần cứng Tiêu dùng hoặc các sản phẩm Đa phương tiện
 • Bạn có thể phải đăng ký một chương trình bảo trì để nhận được các lợi ích này cho một số sản phẩm
4 Hỗ trợ bổ sung có giới hạn có thể khả dụng (tùy theo sản phẩm).

5 Chính sách Vòng đời Hỗ trợ của Microsoft cho phép tạo và phân phối một số cập nhật không liên quan đến bảo mật trong giai đoạn Hỗ trợ Mở rộng. Ví dụ: có thể cần cung cấp một cập nhật không liên quan đến bảo mật cho phép tiếp tục kết nối và phục vụ thông qua Cập nhật Tự động hoặc Dịch vụ Cập nhật Windows Server.

Hỗ trợ Trực tuyến Tự Trợ giúp

Hỗ trợ trực tuyến tự trợ giúp được cung cấp trong suốt vòng đời của một sản phẩm trong tối thiểu 12 tháng sau khi sản phẩm kết thúc thời gian hỗ trợ. Bài viết trong Cơ sở kiến thức trực tuyến của Microsoft, câu hỏi thường gặp, công cụ khắc phục sự cố và các tài nguyên khác được cung cấp để giúp khách hàng khắc phục sự cố thường gặp.

Xin lưu ý:
 • Bạn có thể phải đăng ký một chương trình bảo trì để nhận được các lợi ích này cho một số sản phẩm

 

Thông tin trên trang này tuân theo Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Chính sách của Microsoft và Thông báo Thay đổi. Quay lại trang web này định kỳ để xem lại mọi thay đổi như vậy.
 

Thuộc tính

ID Bài viết: 14085 - Xem lại Lần cuối: 06-09-2016 - Bản sửa đổi: 2

Phản hồi