Thay đổi mật khẩu Windows của bạn

  1. Nhấn Ctrl+Alt+Delete rồi bấm Đổi mật khẩu.
  2. Nhập mật khẩu cũ của bạn, tiếp đến là một mật khẩu mới như bạn đã chỉ rõ rồi nhập lại mật khẩu mới đó để xác nhận.
  3. Nhấn Enter.Thuộc tính

ID Bài viết: 14087 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 2

Phản hồi
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)