Cài đặt và sử dụng máy quét trong Windows 10

Áp dụng cho: Windows 10

Khi bạn kết nối máy quét với thiết bị hoặc thêm máy quét mới vào mạng gia đình, thường thì bạn có thể bắt đầu quét ảnh và tài liệu ngay lập tức. Nếu máy quét không tự động cài đặt, dưới đây là một số thông tin để giúp khắc phục.

Chọn một trong các phần sau hoặc chọn Hiển thị tất cả. Bất kỳ phần nào bạn chọn sẽ mở để hiển thị cho bạn thêm thông tin về cách sử dụng máy quét. 

Nếu không có hướng dẫn nào trong số này giải quyết được sự cố máy quét của bạn, có thể đó là sự cố do chính máy quét gây ra. Truy cập trang web của nhà sản xuất máy quét để biết thông tin khắc phục sự cố cụ thể.