Ứng dụng quét cho Windows: Câu hỏi Thường Gặp

Ứng dụng Quét giúp bạn nhanh chóng và dễ dàng quét ảnh, tài liệu và lưu chúng sang PC của bạn ở các định dạng tệp khác, ví dụ như JPEG, Bitmap và PNG. Bạn có thể sử dụng máy quét có dây hoặc không dây, bao gồm máy quét kết nối với mạng của bạn.     
 

Làm thế nào tôi có thể cài đặt một máy quét?
Làm thế nào tôi có thể quét một ảnh hoặc tài liệu?
Làm cách nào để tìm những bản quét tôi đã lưu?


Thuộc tính

ID Bài viết: 14088 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 2

Phản hồi