Ứng dụng máy tính dành cho Windows: Câu hỏi Thường Gặp

Dưới đây là một số câu trả lời cho câu hỏi thường gặp về ứng dụng máy tính dành cho Windows. Bạn có thể sử dụng ứng dụng Máy tính tay cho Windows để tính toán mọi thứ từ toán học và các phép chuyển đổi đơn giản đến các tính toán khoa học.

Các chế độ khác nhau trong Máy tính tay là gì?
Làm thế nào để tôi chuyển đổi giá trị từ một đơn vị đo lường sang một đơn vị khác?
Làm thế nào tôi sử dụng được Máy tính tay bên cạnh các ứng dụng khác?
Làm thế nào tôi có thể lưu các số mà tôi muốn nhớ hoặc sử dụng lại?
Tôi có thể sử dụng phím tắt nào với Máy tính tay?


Thuộc tính

ID Bài viết: 14089 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 2

Phản hồi