Ứng dụng Trình ghi Âm dành cho Windows: Câu hỏi Thường Gặp

Trình ghi Âm là một ứng dụng mà bạn có thể sử dụng để ghi âm thanh lên tới ba tiếng cho mỗi tệp ghi. Bạn có thế sử dụng nó bên cạnh các ứng dụng khác cho phép ghi âm thanh trong khi bạn vẫn tiếp tục làm việc trên PC. (Mặc dù cũng có một chương trình trên máy tính gọi là Trình ghi Âm, bài viết này đề cập đến ứng dụng Trình ghi Âm).
 

Tôi ghi âm bằng cách nào?
Tôi đổi tên bản ghi như thế nào?
Những bản ghi của tôi được lưu ở đâu?
Tôi chia sẻ bản ghi của mình bằng cách nào?
Tôi cắt các bản ghi của mình như thế nào?
Tôi xóa các bản ghi như thế nào?
Tại sao các bản ghi của tôi tạm dừng khi tôi di chuyển ứng dụng tới nền?
Tôi cho phép Trình ghi Âm sử dụng micrô của tôi như thế nào?
Tôi điều chỉnh âm lượng của micrô như thế nào?

Thuộc tính

ID Bài viết: 14090 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 2

Phản hồi