Trợ giúp ứng dụng Lịch

Với ứng dụng Lịch, bạn có thể xem nhiều lịch, kể cả lịch công việc, cùng một lúc và ở cùng một nơi. Để sử dụng Lịch, bạn cần đăng nhập vào PC hoặc ứng dụng bằng tài khoản Microsoft. Khi mở Lịch, bạn sẽ xem tất cả các sự kiện từ tài khoản Microsoft của bạn. Để xem sự kiện từ các lịch khác, hãy thêm tài khoản vào ứng dụng Lịch.

Dạng xem tiếp theo của ứng dụng Lịch là gì
 


Đây là một số hướng dẫn giúp bạn bắt đầu sử dụng Lịch.

Bắt đầu

Thêm lịch
Loại bỏ lịch
Thêm lịch ngày lễ quốc tế
Xem lịch của bạn theo ngày, tuần, tháng hoặc theo cách khác
Thêm và xóa sự kiện
Mời ai đó đến một sự kiện hay cuộc họp

Cài đặt Lịch

Xem hoặc ẩn ngày sinh
Ẩn lịch hoặc đổi màu của nó
Phím tắt


Thuộc tính

ID Bài viết: 14091 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 2

Phản hồi
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)