Khắc phục sự cố về âm thanh trong Windows Media Center

Sau đây là các giải pháp cho một số sự cố phổ biến với âm thanh trong Windows Media Center.

Bạn cũng có thể thử chạy một trình khắc phục sự cố để chẩn đoán và khắc phục các sự cố phổ biến về phát lại âm thanh hoặc một trình khắc phục sự cố để chẩn đoán và khắc phục các sự cố phổ biến với ổ CD hoặc DVD.

Để chạy một trình khắc phục sự cố phát lại âm thanh

 1. Chọn nút này:

  Ảnh của nút Fix it
   

  Khắc phục sự cố này
 2. Trong hộp thoại Tải xuống Tệp, chọn Chạy rồi thực hiện các bước trong trình hướng dẫn.

Để chạy một trình khắc phục sự cố với ổ CD hoặc DVD

 1. Chọn nút này:

  Ảnh của nút Fix it
   

  Khắc phục sự cố này
 2. Trong hộp thoại Tải xuống Tệp, chọn Chạy rồi thực hiện các bước trong trình hướng dẫn.

 
Tại sao các tệp nhạc không được hiển thị trong Windows Media Center?
Tại sao thông tin album hoặc ảnh bìa không hiển thị?
Tại sao lỗi codec hiện ra khi tôi cố gắng phát nhạc?
Tại sao không có âm thanh?
Tại sao một tệp nhạc không phát?
Tại sao một CD âm thanh không phát?
Làm cách nào để thay đổi chương trình mà Tự động Phát mở ra khi tôi cắm vào một thiết bị hoặc lắp đĩa?Thuộc tính

ID Bài viết: 14092 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 2

Phản hồi