Trợ giúp ứng dụng Mọi người

Ứng dụng Mọi người là sổ địa chỉ và ứng dụng xã hội của bạn, tất cả ở một nơi. Bạn có thể thêm liên hệ và liên lạc với bạn bè, gia đình trên Skype—tất cả từ một ứng dụng duy nhất.

M?n h?nh ch?nh c?a ?ng d?ng M?i ngu?i
 

Các ứng dụng Mọi người, Thư và Lịch hoạt động cùng nhau. Do đó, khi bạn gửi email đến một liên hệ từ Thư, ứng dụng sẽ chọn địa chỉ email của người đó từ ứng dụng Mọi người (là nơi chứa thông tin liên hệ của họ).

Tất cả về danh sách liên hệ

Thêm hoặc nhập danh sách liên hệ
Chỉnh sửa liên hệ
Xóa liên hệ
Thay đổi ảnh của một liên hệ
Tìm kiếm các liên hệ
Thay đổi những liên hệ bạn thấy
Ghim mọi người và thêm/xóa mục yêu thích
Xóa tài khoản

Cập nhật và thông báo xã hội

Gọi điện, trò chuyện hoặc trò chuyện qua video bằng Skype
Đăng bản cập nhật của riêng bạn
Xem nội dung mới
Thay đổi những cập nhật bạn thấy
Ghim mọi người để xem thông tin cập nhật ngay từ màn hình Bắt đầu


Phím tắt cho ứng dụng Mọi người

Bảng sau đây chứa các phím tắt cho ứng dụng Mọi người.

Nhấn phím nàyĐể thực hiện thao tác này
Trang đầuĐi tới phần đầu của danh sách liên hệ
Page downTiến lên trong danh sách liên hệ
Page up                   Lùi lại trong danh sách liên hệ
End                   Đi tới phần cuối của danh sách liên hệThuộc tính

ID Bài viết: 14103 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 2

Phản hồi