Việc cần làm nếu bạn quên mật khẩu Windows của mình

Nếu bạn quên mật khẩu Windows, có một số cách để truy xuất hoặc đặt lại:

  • Nếu PC của bạn đang trên một miền, người quản trị hệ thống phải đặt lại mật khẩu của bạn.
  • Nếu bạn đang sử dụng tài khoản Microsoft, bạn có thể đặt lại mật khẩu của mình trực tuyến. Để biết thêm thông tin, hãy xem Đặt lại mật khẩu của bạn.
  • Nếu bạn đang sử dụng tài khoản cục bộ, hãy dùng gợi ý mật khẩu của bạn như lời nhắc.

Nếu bạn vẫn không thể đăng nhập và đang sử dụng Windows 8.1, bạn phải cài đặt lại Windows. Đối với Windows RT 8.1, hãy liên hệ với nhà sản xuất PC của bạn.

Thuộc tính

ID Bài viết: 14105 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 2

Phản hồi