Mật khẩu trong Windows: Câu hỏi Thường Gặp


 
Tôi không có mật khẩu. Tôi cần làm gì?
Tôi có thể đăng nhập mà không dùng mật khẩu không?
Làm thế nào tôi có thể tạo mật khẩu mạnh?
Tôi làm cách nào để đổi mật khẩu?
Mật khẩu tài khoản Microsoft của tôi có ảnh hưởng đến mật khẩu tài khoản email của tôi không?
Làm thế nào để đăng nhập bằng mật khẩu ảnh?
Làm cách nào để nhớ mật khẩu của tôi?


Thuộc tính

ID Bài viết: 14107 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 2

Phản hồi