Chúng tôi có thể giúp được gì cho bạn?

    
 
Skype

TRÒ CHUYỆN MIỄN PHÍ
Trò chuyện và trò chuyện video 
bằng một cú bấm chuột

 
onedrive

CHIA SẺ MIỄN PHÍ
Nhận 15 GB dung lượng lưu trữ 
trực tuyến miễn phí

outlook

GỬI EMAIL MIỄN PHÍ 
Kết nối tất cả tài khoản email 
và phương tiện xã hội 
của bạn.

 

 

powerpoint

THUYẾT TRÌNH MIỄN PHÍ
Tạo và chia sẻ
các bản trình bày với 
bất cứ ai.

 
excel

TẠO MIỄN PHÍ
Tạo bảng tính và
bảng biểu từ bất cứ đâu.
 
Word

GHI MIỄN PHÍ
Ghi và cộng tác 
trên tài liệu với
bất cứ ai, ở bất cứ đâu.
 
OneNote

GHI CHÚ MIỄN PHÍ
Giữ tất cả các ghi chú của bạn 
ở một nơi.

 
bing

TÌM KIẾM MIỄN PHÍ
Tìm kiếm trực tiếp từ máy tính để bàn của bạn.


Cài đặt bảo mật mới.
Trang web bạn truy cập nhận được yêu cầu Không theo dõi khi bạn sử dụng Internet Explorer. 

Ghi chú về cài đặt của bạn. Nếu bạn đã nâng cấp từ phiên bản trước của Internet Explorer, cài đặt của bạn cho Bộ lọc SmartScreen, Trang web được Đề xuất và Cập nhật Danh sách Tương thích đã được lưu, trừ khi bạn được nhắc xác định lại. Để cải thiện trải nghiệm duyệt web của bạn, một số dữ liệu giới hạn bổ sung đã được thu thập và Danh sách Tương thích hiện cập nhật nhiều cài đặt tương thích khác, đồng thời các đề xuất tìm kiếm sẵn có khi bạn tìm kiếm từ thanh địa chỉ.

Thuộc tính

ID Bài viết: 14161 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 2

Phản hồi