Sự cố tải xuống Hướng dẫn Khắc phục sự cố trong Windows Media Center

Sau đây là các giải pháp cho một số vấn đề phổ biến mà bạn có thể gặp phải khi tải xuống thông tin Hướng dẫn trong Windows Media Center.

Tại sao Hướng dẫn không tải xuống thành công?
Tại sao thông tin trong Hướng dẫn không đúng?
Tại sao không có thông tin trong Hướng dẫn?
Tại sao các kênh truyền hình kỹ thuật số thiếu danh sách Hướng dẫn?
Tại sao danh sách Hướng dẫn không khớp với các kênh mà tôi nhận được?
Điều gì sẽ xảy ra nếu lỗi 20, 21, 22, 23, 24, 25, hoặc 82 được hiển thị?
Thuộc tính

ID Bài viết: 14164 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 2

Phản hồi