Đọc chính tả văn bản bằng cách sử dụng Nhận dạng Giọng nói

Bạn có thể sử dụng giọng nói của mình để đọc chính tả văn bản sang PC chạy Windows. Ví dụ: bạn có thể đọc chính tả văn bản để điền vào biểu mẫu trực tuyến; hoặc bạn cũng có thể đọc chính tả văn bản cho một chương trình xử lý từ, chẳng hạn như, để soạn một bức thư.

Đọc chính tả văn bản
Sửa lỗi chính tả


Thuộc tính

ID Bài viết: 14198 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 2

Phản hồi