Đặt tùy chọn giọng nói trong Windows 7

Bạn có thể sử dụng hộp thoại Thuộc tính Giọng nói để đặt tùy chọn cho Nhận dạng Giọng nói trong Windows và Văn bản thành Giọng nói.

  1. Mở Nhận dạng Giọng nói bằng cách bấm vào nút Bắt đầu 
    Hình ảnh nút Bắt đầu
    , bấm vào Panel Điều khiểnl, bấm vào Trợ năng rồi bấm
    Nhận dạng Giọng nói. 
  2. Trong ngăn bên trái, bấm Tùy chọn giọng nói nâng cao.

Nhận dạng Giọng nói
Văn bản sang Giọng nói


Thuộc tính

ID Bài viết: 14199 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 2

Phản hồi