Nén và giải nén tệp

Các tệp zip (nén) mất ít dung lượng lưu trữ hơn và có thể truyền sang máy tính khác nhanh hơn tệp không nén. Trong Windows, bạn làm việc với tệp và thư mục nén theo cách giống như bạn làm việc với tệp và thư mục không nén. Kết hợp nhiều tệp vào một thư mục zip duy nhất để chia sẻ một nhóm tệp dễ dàng hơn.

Cách zip (nén) tệp hoặc thư mục
Cách giải nén (trích xuất) tệp hoặc thư mục từ một thư mục đã nénThuộc tính

ID Bài viết: 14200 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 2

Phản hồi