Làm cho bàn phím dễ dùng hơn trong Windows 7

Bạn có thể sử dụng bàn phím để điều khiển chuột và giúp dễ dàng nhập một số tổ hợp phím hơn.

Bạn có thể điều chỉnh những cài đặt này trên trang Làm cho bàn phím dễ dùng hơn trong Trung tâm Trợ năng.

 1. Bấm nút Bắt đầu
  Hình ảnh nút Bắt đầu
  , bấm Panel Điều khiển, bấm Trợ năng, bấm Trung tâm Trợ năng, rồi bấm Làm cho chuột dễ dùng hơn.
 2. Chọn tùy chọn mà bạn muốn sử dụng:
  • Bật Phím Chuột. Tùy chọn này đặt Phím Chuột chạy khi bạn đăng nhập vào Windows. Thay vì dùng chuột, bạn có thể sử dụng các phím mũi tên trên bàn phím số để di chuyển con trỏ.
  • Bật Phím Dính. Tùy chọn này đặt các Phím Dính chạy khi bạn đăng nhập vào Windows. Thay vì phải nhấn ba phím cùng lúc (chẳng hạn như khi bạn phải nhấn phím Ctrl, Alt và Delete cùng lúc để đăng nhập vào Windows), bạn có thể sử dụng một phím bằng bật Phím Dính và điều chỉnh cài đặt. Bằng cách này, bạn có thể nhấn phím bổ trợ và đặt phím đó hoạt động cho đến khi nhấn vào phím khác.
  • Bật phím Bật tắt. Tùy chọn này đặt Phím Bật tắt chạy khi bạn đăng nhập vào Windows. Phím Bật tắt sẽ phát thông báo mỗi lần bạn nhấn các phím Caps Lock, Num Lock hoặc Scroll Lock. Các thông báo này có thể giúp tránh lỗi khi bạn vô tình nhấn một phím và không nhận ra điều đó.
  • Bật Phím Lọc. Tùy chọn này đặt Phím Lọc chạy khi bạn đăng nhập vào Windows. Bạn có thể đặt Windows bỏ qua tổ hợp phím xảy ra nhanh liên tiếp hoặc tổ hợp phím vô tình được nhấn và giữ một vài giây.
  • Gạch dưới các phím tắt và phím truy cập. Tùy chọn này giúp truy cập bàn phím trong hộp thoại dễ dàng hơn bằng cách đánh dấu các phím truy cập để điều khiển chúng. Để biết thêm thông tin về các phím tắt, hãy xem Phím tắt.
  • Ngăn các cửa sổ tự động được sắp xếp khi được chuyển sang cạnh màn hình. Tùy chọn này ngăn chặn các cửa sổ tự động thay đổi kích thước và ghép nối dọc theo các cạnh của màn hình khi bạn di chuyển chúng tới đó.
Thuộc tính

ID Bài viết: 14202 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 2

Phản hồi