Sử dụng các Phím Chuột để di trỏ chuột

Áp dụng cho: Windows 7

Với Phím Chuột, bạn có thể sử dụng bàn phím số trên bàn phím — thay vì chuột — để di chuyển con trỏ.

Cách bật Phím Chuột

  1. Mở Trung tâm Trợ năng bằng cách bấm nút Bắt đầu , bấm Panel Điều khiển, bấm Trợ năng, sau đó bấm Trung tâm Trợ năng.
  2. Bấm Làm cho chuột dễ dùng hơn.
  3. Trong Điều khiển chuột bằng bàn phím, chọn hộp kiểm Bật Phím Chuột .

Di chuyển con trỏ bằng Phím Chuột

Sau khi bật Phím Chuột, bạn có thể sử dụng phím số để di chuột.

Cách di trỏ chuộtNhấn
Lên và sang trái7
Lên8
Lên và sang phải9
Trái4
Phải6
Xuống và sang trái1
Xuống2
Xuống và sang phải3

Chọn nút chuột

Trước khi sử dụng Phím Chuột để bấm vào các mục trên màn hình, trước tiên bạn phải chọn nút chuột mà bạn muốn đặt làm nút hiện hoạt: nút bên trái, nút bên phải hoặc cả hai.

ĐếnNhấn
Chọn nút chuột tráiDấu sổ chéo (/)
Chọn cả hai nútDấu sao (✲)
Chọn nút chuột phảiDấu trừ (-)


Bấm vào các mục bằng Phím Chuột

Sau khi chọn một nút, bạn có thể bấm vào các mục trên màn hình.

ĐếnThực hiện thao tác này
Bấm vào một mụcVới nút trái được chọn là nút hiện hoạt, trỏ đến mục rồi nhấn 5 
Bấm chuột phải vào một mụcVới nút phải được chọn là nút hiện hoạt, trỏ đến mục rồi nhấn 5 
Bấm đúp vào một mụcVới nút trái được chọn là nút hiện hoạt, trỏ đến mục rồi nhấn dấu cộng (+)

Kéo các mục bằng Phím Chuột

Bạn có thể sử dụng bàn phím số để nhấn và giữ nút chuột hiện hoạt và nhả chuột. Điều này hữu ích nếu bạn muốn kéo một mục.

ĐếnThực hiện thao tác này 
Kéo một mụcTrỏ đến mục đó rồi nhấn không (0)
Thả một mụcTrỏ đến vị trí bạn muốn di chuyển mục đó rồi nhấn dấu thập phân (.)