Thay đổi cài đặt chuột

Bạn có thể tùy chỉnh chuột theo nhiều cách trong Windows. Ví dụ: bạn có thể hoán đổi các chức năng của nút chuột, làm cho con trỏ chuột hiển thị rõ hơn và thay đổi tốc độ cuộn của con lăn chuột.
 

Cách thay đổi cách thức hoạt động của các nút chuột
Cách thay đổi diện mạo con trỏ chuột
Cách thay đổi cách thức hoạt động của con trỏ chuột
Cách thay đổi cách thức hoạt động của con lăn chuột


Thuộc tính

ID Bài viết: 14206 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 2

Phản hồi