Cách sử dụng Nhận dạng Giọng nói trong Windows

Windows 8.1 & Windows RT 8.1


Xem video này về cách sử dụng Nhận dạng Giọng nói để tiếp cận PC của bạn. (Để xem phụ đề, nhấn hoặc bấm nút Phụ đề chi tiết
Đóng
.)
 


Xem video này về cách sử dụng đọc chính tả với Nhận dạng Giọng nói. (Để xem phụ đề, nhấn hoặc bấm nút Phụ đề chi tiết
Đóng
.)

 

Nhận dạng Giọng nói trong Windows làm cho việc sử dụng bàn phím và chuột trở thành tùy chọn. Thay vào đó, bạn có thể điều khiển PC bằng giọng nói của mình và đọc chính tả.

 
Thiết lập Nhận dạng Giọng nói
Sử dụng Nhận dạng Giọng nói
Điều khiển PC của bạn bằng Nhận dạng Giọng nói
Chính tả
Các phím trên bàn phím
Dấu câu và ký tự đặc biệt
Lệnh Windows
Làm việc với cửa sổ và ứng dụng
Nhấn hoặc bấm vào điểm bất kỳ trên màn hình


Windows 7

Bạn có thể sử dụng giọng nói của mình để kiểm soát máy tính của bạn. Bạn có thể nói các lệnh mà máy tính sẽ phản hồi và có thể đọc chính tả văn bản cho máy tính.

Trước khi bắt đầu sử dụng Nhận dạng Giọng nói, bạn sẽ cần thiết lập máy tính của mình cho Nhận dạng Giọng nói trong Windows. Có ba bước để thiết lập tính năng Nhận dạng Giọng nói: thiết lập micrô của bạn, tìm hiểu cách trò chuyện với máy tính của bạn và huấn máy tính của bạn để hiểu giọng nói của bạn.

Trước khi bắt đầu, hãy đảm bảo rằng micrô của bạn được kết nối với máy tính của bạn.

Thiết lập micrô của bạn
Hướng dẫn bạn cách trò chuyện với máy tính của mình
Huấn luyện PC nhận ra giọng nói của bạn


Thuộc tính

ID Bài viết: 14213 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 2

Phản hồi