Đạt được hiệu quả hiển thị tốt nhất trên màn hình của bạn

Windows chọn cài đặt hiển thị tốt nhất cho PC dựa trên màn hình của bạn. Nếu bạn muốn điều chỉnh cài đặt hiển thị hoặc nếu chúng đã thay đổi và bạn muốn khôi phục cài đặt mặc định, đây là một vài điều bạn có thể thử.

Đặt màn hình về độ phân giải gốc
Đặt độ sáng và độ tương phản
Điều chỉnh cài đặt cho nhiều màn hình
Làm cho văn bản và các mục khác trên màn hình nền lớn hơn
Giúp văn bản dễ đọc hơn
Điều chỉnh màn hình của bạn


Thuộc tính

ID Bài viết: 14217 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 2

Phản hồi