Tải Movie Maker

Sử dụng bảng này để tìm đúng phiên bản của Windows Movie Maker hoặc Windows Live Movie Maker cho hệ thống của bạn. Tôi đang chạy phiên bản Windows nào?

Hệ điề̀u hành
Phiên bản Movie Maker 
Cách tải
Windows 8.1,
Windows 8 và
Windows 7
Windows Movie Maker 2012
Tải ngay

Lưu ý: Movie Maker được bao gồm trong bộ chương trình Windows Essentials 2012.
Windows RT 8.1 và Windows RT
Không Áp dụng
Windows Movie Maker không có sẵn cho Windows RT 8.1 và Windows RT.


    
Thuộc tính

ID Bài viết: 14220 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 2

Phản hồi