Trợ giúp ứng dụng Máy tính Từ xa

Với ứng dụng Máy tính Từ xa từ Windows Store, bạn có thể ngồi tại một PC và kết nối với một PC khác ở một vị trí khác (PC từ xa). Ví dụ, bạn có thể ngồi ở PC tại nhà và kết nối với PC cơ quan và sử dụng tất cả các ứng dụng, tệp và nguồn mạng như thể bạn đang ngồi trước PC cơ quan.

 
Làm cách nào để kết nối một PC khác với Máy tính Từ xa?
Tôi có thể kết nối với PC nào bằng ứng dụng Máy tính Từ xa?
Tại sao tôi không thể kết nối với một PC từ xa?
Làm cách nào để thay đổi cài đặt Máy tính Từ xa?
Làm cách nào để mở màn hình Bắt đầu, các nút hoặc bàn phím cảm ứng trên một PC từ xa?
Tôi nên cho phép loại kết nối Máy tính Từ xa nào?
Tôi có thể sử dụng ứng dụng Máy tính Từ xa trên nhiều màn hình không?


Thuộc tính

ID Bài viết: 14228 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 2

Phản hồi