Trợ giúp ứng dụng Máy tính Từ xa

Với ứng dụng Máy tính Từ xa từ Windows Phone Store, bạn có thể sử dụng điện thoại để kết nối với PC của mình (PC từ xa). Ví dụ, nếu bạn không có ở văn phòng và muốn tìm nhanh một tài liệu, bạn có thể kết nối với PC cơ quan và sử dụng tất cả các ứng dụng, tệp và tài nguyên mạng như khi bạn đang ngồi trước bàn phím.    

Làm cách nào để thiết lập PC từ xa?
Tôi có thể kết nối tới phiên bản Windows nào?
Làm cách nào để thay đổi cài đặt nâng cao như âm thanh và nút chuột?
Tôi có thể dùng thao tác nào để điều khiển chế độ cảm ứng và con trỏ chuột?
Tôi có nên lưu thông tin đăng nhập của mình không?


Thuộc tính

ID Bài viết: 14233 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 2

Phản hồi