Trợ giúp ứng dụng Khoảnh khắc phim

Khoảnh khắc phim giúp bạn chuyển các video của mình thành các phim ngắn bạn sẽ thích chia sẻ. Bạn có thể cắt các cảnh để chỉ giữ những đoạn mình thích, làm nổi bật những khoảnh khắc chủ đạo bằng các phụ đề kiểu cách và thêm nhạc để tạo tâm trạng. Sau đó, chia sẻ phim hoàn tất mà không cần rời khỏi ứng dụng. Khoảnh khắc phim nhằm tạo ra những thay đổi thú vị, nhanh chóng đối với các video ngắn. Tất cả các phim cuối cùng đều có độ dài 60 giây trở xuống.

 
Làm cách nào để cài đặt và mở Khoảnh khắc phim?
Khoảnh khắc phim hoạt động như thế nào?
Phim của tôi có thể dài bao nhiêu?
Làm cách nào để chỉnh sửa độ dài phim?
Làm cách nào để thay đổi kiểu hoặc văn bản của tiêu đề hoặc phụ đề?
Làm cách nào để thêm nhạc hoặc tắt âm thanh?


Thuộc tính

ID Bài viết: 14235 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 2

Windows Phone 8.1

Phản hồi
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)