Lỗi C00D11D2 trong Windows Media Player

Windows Media Player không thể mở tệp.

Những cách cần thử

 • Nếu tệp hiện đang được sử dụng, hãy đóng tệp rồi thử lại.
 • Đảm bảo bạn có quyền phù hợp đối với máy chủ hoặc vị trí tệp rồi thử lại.
 • Đảm bảo bạn có quyền phù hợp đối với máy chủ proxy rồi thử lại.
 • Nếu bạn muốn sao bài hát từ CD vào ổ đĩa cứng, đảm bảo bạn có quyền phù hợp đối với vị trí ổ đĩa cứng rồi thử lại. Nếu sự cố vẫn còn, hãy thử sao vào thư mục khác.
  • Cách thay đổi thư mục lưu các bản nhạc đã sao:
   1. Tùy vào phiên bản Media Player bạn đang sử dụng, chọn Sắp xếp, rồi chọn Tùy chọn hoặc chọn mũi tên bên dưới tab Sao, rồi chọn Tùy chọn Khác.
   2. Chọn tab Sao Nhạc, rồi chọn Thay đổi.
   3. Chọn thư mục khác để lưu tệp phương tiện kỹ thuật số, rồi chọn OK, hoặc chọn Tạo Thư mục Mới, nhập tên thư mục mới rồi chọn OK.
 • Nếu bạn muốn mở danh sách phát lưu trên ổ đĩa mạng (như ổ đĩa cứng được cài trên máy tính khác) và các mục trong danh sách phát cũng được lưu trên ổ đĩa mạng, hãy thực hiện một trong các cách sau:
  • Sử dụng Windows Explorer, di chuyển mục trong danh sách phát (nghĩa là các tệp mà danh sách phát chỉ đến) từ ổ đĩa mạng đến ổ đĩa cục bộ (như ổ đĩa cứng được cài hay gắn trực tiếp vào máy tính của bạn).
  • Sử dụng Windows Media Player, tạo danh sách phát mới có các mục tương tự như danh sách phát cũ nhưng lưu danh sách phát mới trên ổ đĩa cục bộ thay vì ổ đĩa mạng.

   Danh sách phát được lưu trong thư mục Danh sách phát của tôi theo mặc định. Thư mục Danh sách phát của tôi thường được đặt trong cùng thư mục nơi bạn lưu các bài hát được sao từ CD. Để thay đổi thư mục lưu danh sách phát, bạn cần phải thay đổi thư mục lưu các bài hát được sao (xem quy trình được mô tả trước đây).
Thuộc tính

ID Bài viết: 15031 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 2

Phản hồi