Lỗi C00D1179 trong Windows Media Player

Bạn đã nhận được thông báo lỗi C00D1179 hoặc C00D1236 khi sử dụng Windows Media Player vì không thể đồng bộ tệp với thiết bị của bạn. Vấn đề này có thể xảy ra vì nhiều lý do và không có một giải pháp duy nhất. Sau đây là một số cách bạn có thể thử.

  • Ngắt kết nối và đặt lại thiết bị. Bạn cần kiểm tra thông tin đi kèm với thiết bị để tìm hiểu cách đặt lại thiết bị.
  • Trong một số trường hợp, lỗi này xuất hiện nếu bạn muốn đồng bộ tệp ẩn với thiết bị. Bạn có thể loại bỏ tệp khỏi danh sách đồng bộ hoặc có thể thay đổi thuộc tính tệp để tệp không bị ẩn. Hãy làm như sau:
    1. Trong Player, nhấn và giữ (hoặc bấm chuột phải vào) tệp, rồi chọn Mở Vị trí Tệp.
    2. Nhấn và giữ (hoặc bấm chuột phải vào) tệp rồi chọn Thuộc tính.
    3. Chọn tab Chung, rồi bỏ chọn hộp kiểm Ẩn.
Thuộc tính

ID Bài viết: 15032 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 2

Windows 7

Phản hồi