Ứng dụng Tài chính: Câu hỏi thường gặp


Làm cách nào để thay đổi cài đặt thị trường?
Làm cách nào để tìm kiếm cổ phiếu/quỹ/ETF/chỉ số trong ứng dụng?
Làm cách nào để thêm cổ phiếu vào Danh sách theo dõi?
Làm cách nào để quản lý cổ phiếu trong Danh sách theo dõi?
Ứng dung hiện có những dữ liệu giao dịch chứng khoán nào?
Làm cách nào để thêm cổ phiếu quốc tế vào Danh sách theo dõi?
Tôi có thể làm gì khác với cổ phiếu trong Danh sách theo dõi của mình?
Làm cách nào để ghim các cổ phiếu tôi yêu thích vào màn hình Bắt đầu?
Làm cách nào để tìm hiểu hình thức hoạt động của các thị trường chính khác hôm nay?
Làm cách nào để tìm kiếm chỉ số yêu thích của tôi?
Thời gian và địa điểm tôi có thể lấy dữ liệu cổ phiếu theo thời gian thực?
Tài chính trên Bing cung cấp nhiều loại công cụ cá nhân như công cụ tính tiền thế chấp, công cụ tính tiền tiết kiệm cho kế hoạch nghỉ hưu và bộ chuyển đổi tiền tệ.
Làm cách nào để ghim Danh sách theo dõi vào màn hình Bắt đầu?
Làm cách nào để tìm kiếm tin tức công ty, giá cổ phiếu và số liệu tài chính?
Làm cách nào để xem tin tức tài chính từ các nguồn khác?
Làm cách nào để nhìn thấy những cổ phiếu tăng và giảm hàng đầu trong ngày?
Tỷ giá hối đoái cho nội tệ của tôi là bao nhiêu?
Làm cách nào để thêm tài khoản môi giới vào ứng dụng Tài chính trên Bing?
Tôi có thể xem thông tin nào về tài khoản môi giới của mình?
Làm cách nào để ghim nhà môi giới trong ứng dụng Tài chính trên Bing vào màn hình Bắt đầu?
Tính năng Tài chính của tôi bảo mật như thế nào?


Thuộc tính

ID Bài viết: 15033 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 2

Phản hồi