Lỗi C00D1197 trong Windows Media Player

Windows Media Player không thể tìm thấy tệp.

Những cách cần thử

 • Kiểm tra xem tệp có bị di chuyển, đổi tên hay xóa khỏi máy tính của bạn không.
 • Nếu bạn muốn sử dụng tệp được lưu trên máy tính khác, đảm bảo bạn đã kết nối mạng hoặc Internet rồi thử lại.
 • Nếu bạn đã nhập Bộ định vị tài nguyên đồng nhất (URL) vào hộp thoại Mở URL, đảm bảo rằng tên tệp được viết chính xác và đường dẫn đến tệp đúng.
 • Nếu bạn gặp lỗi này khi bấm vào liên kết trên trang web, đảm bảo liên kết hợp lệ.
 • Thử lại sau. Máy chủ có thể tạm thời không sử dụng được (máy chủ có thể đang bận hoặc ngoại tuyến).
 • Nếu bạn muốn sử dụng tệp được lưu trên máy chủ, hãy bật tất cả giao thức mạng trong Player rồi thử lại.
  • Cách bật tất cả giao thức mạng:
   1. Chọn Sắp xếp, sau đó chọn Tùy chọn.
   2. Chọn tab Mạng.
   3. Trong Giao thức cho URL MMS hoặc Giao thức truyền phát, chọn tất cả các hộp kiểm giao thức.
 • Nếu bạn vẫn không thể sử dụng tệp sau khi bật tất cả giao thức mạng trong Player, hãy liên hệ với nhà cung cấp trang web để đảm bảo máy chủ được cấu hình đúng cho việc định tuyến giao thức (ví dụ, bạn kết nối đến máy chủ bằng giao thức MMS nhưng máy chủ không thể định tuyến đến giao thức HTTP để cung cấp nội dung). Để biết thêm thông tin về định tuyến giao thức, hãy truy cập trang thông tin tường lửa trên trang web của Microsoft.
 • Nếu bạn muốn sử dụng tệp được lưu trên máy tính khác, hãy xác minh rằng cài đặt máy chủ proxy của bạn là chính xác.
  • Cách xác minh cài đặt máy chủ proxy
   1. Tùy vào phiên bản Media Player bạn đang sử dụng, chọn Sắp xếp, rồi chọn Tùy chọn hoặc chọn mũi tên bên dưới tab Hiện Đang phát, rồi chọn Tùy chọn Khác.
   2. Chọn tab Mạng.
   3. Trong Cài đặt proxy truyền phát, xác minh cài đặt của bạn.
Thuộc tính

ID Bài viết: 15036 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 2

Phản hồi