Lỗi C00D11B1 trong Windows Media Player

Windows Media Player không thể phát tệp.

Những cách cần thử

 • Sử dụng Windows Update hoặc đi tới trang web của nhà sản xuất thiết bị âm thanh để xem có trình điều khiển cập nhật không.
 • Sử dụng Trình quản lý Thiết bị để kiểm tra trạng thái thiết bị âm thanh của bạn.

Cách kiểm tra trạng thái thiết bị âm thanh của bạn

 1. Tìm kiếm Trình quản lý Thiết bị trong PC của bạn rồi mở chương trình đó.
 2. Mở rộng Bộ điều khiển âm thanh, video và trò chơi, rồi tìm tên thiết bị âm thanh.
 3. Thực hiện một trong các thao tác sau:
  • Nếu thiết bị âm thanh được liệt kê nhưng biểu tượng có dấu "X" đỏ thì thiết bị đã được tắt. Để bật, hãy nhấn và giữ (hoặc bấm chuột phải) vào biểu tượng, sau đó chọn Bật.
  • Nếu thiết bị âm thanh không được liệt kê, hãy mở rộng Thiết bị khác hoặc Thiết bị hệ thống và nếu Bộ điều khiển Âm thanh Đa phương tiện xuất hiện trong danh sách, hãy nhấn và giữ (hoặc bấm chuột phải vào) biểu tượng đó rồi chọn Cập nhật Phần mềm Trình điều khiển. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để tìm kiếm và cài đặt phần mềm trình điều khiển.
  • Nếu bạn không thể định vị và cài đặt phần mềm trình điều khiển phù hợp, hãy truy cập trang web của nhà sản xuất máy tính hoặc thiết bị âm thanh để được hỗ trợ thêm.
 • Nếu bạn chưa cài đặt thiết bị âm thanh trên máy tính, hãy cài đặt thiết bị âm thanh rồi thử phát lại tệp. Để biết chi tiết, hãy truy cập trang web của nhà sản xuất máy tính hoặc thiết bị âm thanh.
 • Nếu bạn muốn phát tệp trên Internet, hãy thử lại sau. Máy chủ có thể tạm thời không sử dụng được hoặc do lỗi mạng.
 • Nếu bạn muốn phát tệp MP3 chứa tiêu đề ID3 nén, hãy sao chép tệp rồi sử dụng chương trình chỉnh sửa thẻ ID3 không phải của Microsoft để loại bỏ hoặc đặt lại tiêu đề ID3 của tệp.

  Tiêu đề ID3 là một phần của tệp lưu trữ thông tin album bài hát (như tên bài hát, tên nghệ sĩ, tên album và thể loại). Thông tin này đôi khi được gọi là thẻ. Sau khi bạn loại bỏ tiêu đề ID3, Windows Media Player sẽ có thể phát tệp MP3.

Nếu giải pháp này không giải quyết được vấn đề, có thể tệp đã bị hỏng.

Thuộc tính

ID Bài viết: 15042 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 2

Phản hồi