Lỗi C00D1199 trong Windows Media Player

Windows Media Player không thể phát tệp. Lỗi này có thể xuất hiện vì nhiều lý do.

Những cách cần thử

 • Đảm bảo loại tệp được Player hỗ trợ. Để có danh sách các loại tệp (định dạng) được Windows Media Player hỗ trợ, hãy xem phần "Các loại tệp được hỗ trợ".
 • Nếu loại tệp được Player hỗ trợ, đảm bảo rằng bạn đã cài đặt codec được dùng để nén tệp trên máy tính. Một số codec không được Player hỗ trợ. Để biết thêm thông tin về codec, hãy xem Codec: câu hỏi thường gặp.
 • Thử thay đổi thiết bị đầu ra âm thanh kết hợp với Player.
  • Cách thay đổi thiết bị đầu ra âm thanh:
   1. Chọn Sắp xếp, sau đó chọn Tùy chọn.
   2. Chọn tab Thiết bị, sau đó bấm đúp vào Loa.
   3. Trong hộp Chọn thiết bị âm thanh, chọn cạc âm thanh hoặc bộ điều khiển âm thanh khác.
 • Nếu loại tệp được Player hỗ trợ, đảm bảo bạn đang phát tệp theo cách Player hỗ trợ. Ví dụ, bạn không thể kéo tệp DVD có phần mở rộng tên tệp .vob từ DVD vào biểu tượng Windows Media Player hoặc mở tệp .vob bằng cách chọn Mở trên menu Tệp.
 • Nếu bạn muốn phát tệp nhiều phần, hãy sử dụng bộ đọc tin hoặc một chương trình khác để kết hợp các tệp rồi thử lại.

Các loại tệp được hỗ trợ

Bảng sau đây liệt kê các loại tệp (định dạng) được Windows Media Player hỗ trợ.

Nếu bạn không thể sử dụng tệp có trong bảng này, tệp có thể được mã hóa bằng codec mà Windows Media Player không hỗ trợ.

Loại tệp (định dạng) Phần mở rộng tên tệp

Tệp 3GPP

.3gp, .3gpp, .3g2 và .3gp2

Tệp âm thanh Audio Data Transport Stream (ADTS)

.adts và .adt

Tệp âm thanh AU

.au và .snd

Tệp âm thanh Audio Interchange File Format (AIFF)

.aif, .aifc và .aiff

Tệp AVCHD

.m2ts, .m2t và .mts

Đĩa tâm thanh CD

.cda

Đĩa DVD-Video

.vob

Tệp ảnh JPEG

.jpg

Tệp động Adobe Flash

.swf

Chương trình TV Ghi sẵn của Microsoft

.dvr-ms, .wtv

Tệp âm thanh MP3

.mp3 và .m3u

Tệp video MPEG

.mpeg, .mpg, .m1v, .mp2, .mpa, .mpe, .mp2v, .mpv2, .mp4, .mp4v, .m4v, .m4a và .mov

Tệp MPEG-2 TS

.tts và .ts

Tệp âm thanh Musical Instrument Digital Interface (MIDI)

.mid, .midi và .rmi

Tệp âm thanh và video của Windows

.avi và .wav

Tệp âm thanh và video của Windows Media

.asf, .asx, .wax, .wm, .wma, .wmd, .wmp, .wmv, .wmx, .wpl và .wvx

Tệp giao diện của Windows Media Player

.wmz

Thuộc tính

ID Bài viết: 15043 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 2

Phản hồi